M
21:26 | 19/09/2019

Nhiều ý kiến tâm huyết góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận

(LĐTĐ) Chiều 19/9, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tập trung thảo luận về 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại 5 tổ.

nhieu y kien tam huyet gop phan nang cao hieu qua hoat dong cua mat tran Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc với mục tiêu “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”
nhieu y kien tam huyet gop phan nang cao hieu qua hoat dong cua mat tran Triển lãm gần 400 bức ảnh về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nhieu y kien tam huyet gop phan nang cao hieu qua hoat dong cua mat tran Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Nội dung thảo luận tập trung vào nhiệm vụ như tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

nhieu y kien tam huyet gop phan nang cao hieu qua hoat dong cua mat tran
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 5

Tham gia thảo luận về chủ đề “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, GS.TS Trần Đông A (đoàn thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị công tác mặt trận phải tập trung vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

“Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên cần tổ chức thành nề nếp việc lắng nghe ý kiến của nhân dân định kỳ. Phản ánh trung thực, khách quan ý kiến người dân là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền quản lý minh bạch. Đặc biệt, trước những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, nhất là trước khi ban hành các chủ trương chính sách, nếu Mặt trận sớm lắng nghe ý kiến người dân và có sự tiếp thu thì sẽ tạo sự thống nhất giữa Đảng, Mặt trận Tổ quốc với nhân dân. Đây sẽ là sức mạnh của hệ thống”, GS.TS Trần Đông A nêu ý kiến.

Đồng quan điểm trên, Lễ sanh Thượng Mai Thanh, Trưởng ban đại diện Thánh thất Cao Đài Thủ đô cho rằng, muốn tạo sự đồng thuận trong xã hội phải từ hai phía. Cụ thể, Nhà nước khi ban hành chủ trương chính sách phải sát với quyền lợi của người dân. Như trong giải phóng mặt bằng, các dự án, Nhà nước nên tính tới quyền lợi của người dân, nếu không Mặt trận cũng rất khó vận động để nhân dân đồng thuận được.

“Để tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội, phải có sự nêu gương. Chỉ khi cán bộ, đảng viên thực sự nêu gương tốt thì nhân dân sẽ noi theo và đồng tình ủng hộ”, Lễ sanh Thượng Mai Thanh bày tỏ.

Tại 5 tổ thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, với mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận các cấp sẽ làm tốt hơn nữa vai trò đại diện cho nhân dân, phát huy quyền lực của nhân dân, để người dân tin và tìm đến Mặt trận nhiều hơn, từ đó góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Trung tâm thảo luận số 1, các đại biểu đã thảo luận về chủ đề: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Trung tâm thảo luận số 2, các đại biểu đã cùng thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trung tâm thảo luận số 3 tập trung bàn chủ đề: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Trung tâm thảo luận số 4 với chủ đề: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trung tâm thảo luận số 5 với chủ đề: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

PV

Nguồn :