M
17:46 | 15/03/2020

Ngừng tham gia bảo hiểm xã hội 1 năm: Còn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

(LĐTĐ) Anh Hoàng Văn Hải (Gia Lâm, Hà Nội) hỏi: Tôi nghỉ việc và đã ngừng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hơn 1 năm. Nay tôi muốn làm thủ tục để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần có được không? Cách tính để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?

Cách tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần?
Đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần, sổ bảo hiểm xã hội cũ còn giá trị?
Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần?
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khuyên người lao động nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

- Nội dung anh hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho hay: Theo quy định, điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần như sau:

Tại điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định: "Người lao động sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần”.

Trường hợp của anh nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì sau hơn 1 năm nghỉ việc, anh có quyền thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Cách tính để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP hoặc tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng đến 11 tháng tính là một năm.

Về hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Điều 109, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động (Mẫu 14 - SHB).

Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khuyên anh nên cân nhắc kỹ, không nên thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội một lần mà hãy bảo lưu thời gian để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội đến lúc đủ điều kiện - như vậy,  khi về già, anh sẽ được nhận lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế.

B.D

Nguồn :