M
08:26 | 11/10/2016

Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân tại các KCN

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX).

nang cao doi song tinh than cho cong nhan tai cac kcn Vì lợi ích của CNLĐ: Hơn trăm triệu đồng là có chỗ an cư
nang cao doi song tinh than cho cong nhan tai cac kcn Con công nhân khu Công nghiệp Thăng Long vui hội Trăng Rằm
nang cao doi song tinh than cho cong nhan tai cac kcn LĐLĐ huyện Hoài Đức: Gần 1.500 sáng kiến, làm lợi 9,35 tỉ đồng
nang cao doi song tinh than cho cong nhan tai cac kcn Cải thiện bữa ăn ca của công nhân: Nhiều nơi còn bỏ ngỏ
nang cao doi song tinh than cho cong nhan tai cac kcn
Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân tại các KCN (ảnh CTV)

Chỉ thị nêu rõ, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở trong việc xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX.

Chỉ thị cũng nêu rõ, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX; nâng cao năng lực và hiệu quả của các bộ, ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX.

nang cao doi song tinh than cho cong nhan tai cac kcn
Công nhân nhà máy Samsung Bắc Ninh tại giờ ăn trưa (ảnh CTV)

Trong đó: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong KCN, KCX, có chính sách ưu đãi, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội để xây dựng thiết chế cho công đoàn, thiết chế văn hóa mới cho công nhân lao động.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nhà ở cho công nhân, người lao động trong KCN, KCX; hướng dẫn, xây dựng công trình văn hóa, thể thao, các công trình phúc lợi khác như nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế phục vụ và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động trong KCN, KCX.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân lao động tham gia học tập dưới nhiều hình thức khác nhau; hướng dẫn tổ chức các lớp học xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học,trung học cơ sở cho công nhân lao động nghèo, công nhân người dân tộc thiểu số...

Minh Hạnh

Nguồn :