M
12:07 | 25/04/2019

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn: 16 đề xuất và kiến nghị tâm huyết

(LĐTĐ) Tại buổi giám sát chuyên đề năm 2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam với LĐLĐ TP Hà Nội do các ông: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì mới đây, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã nêu 16 kiến nghị, đề xuất tâm huyết của tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô với Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của tổ chức CĐ là chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người lao động. 

nang cao chat luong hoat dong cong doan 16 de xuat va kien nghi tam huyet Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn”
nang cao chat luong hoat dong cong doan 16 de xuat va kien nghi tam huyet Hiến kế để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
nang cao chat luong hoat dong cong doan 16 de xuat va kien nghi tam huyet Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết, thời gian qua, phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ Thủ đô luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, sự tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND TP và các sở, ban, ngành, TP, từ đó đã đạt được những kết quả toàn diện.

nang cao chat luong hoat dong cong doan 16 de xuat va kien nghi tam huyet
Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến nêu kiến nghị của tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và TP Hà Nội

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến, phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ Thủ đô hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trước những khó khăn, thách thức đó, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến đã nêu 16 kiến nghị, để xuất của tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và TP Hà Nội để tổ chức CĐ Thủ đô làm tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ người lao động.

Đặc biệt, tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô đề nghị Uỷ ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ngành khi xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn thanh, kiểm tra các đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Thuế... có nội dung thanh, kiểm tra việc doanh nghiệp nợ kinh phí công đoàn 2% (theo Luật Công đoàn và Nghị định 191/2013/NĐ-CP), đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội và việc thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 và Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về “Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế” đồng thời đề nghị Thành phố tổ chức thi tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức CĐ.

Trong đó, đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô kiến nghị 4 vấn đề. Cụ thể: Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, nhà ở, nhà trẻ, trường mầm non cho CNLĐ tại các khu công nghiệp, đặc biệt khi phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng các khu công nghiệp phải đồng bộ với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các thiết chế văn hóa, trường học, nhà ở phục vụ CNLĐ; Đề nghị Quốc hội khi sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012, cần nghiên cứu quy định về đình công cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời đảm bảo vai trò lãnh đạo đình công của tổ chức CĐ, cũng như công tác quản lý Nhà nước về hoạt động này; Đề nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành “Luật Tố tụng lao động” để giải quyết các vụ án tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và người sử dụng lao động vì hoạt động tố tụng lao động hiện đang thiếu hành lang pháp lý để thực hiện, đặc biệt khi những cam kết gia nhập Hiệp định CPTPP có hiệu lực, thì các vấn đề về quan hệ lao động sẽ diễn biến hết sức phức tạp, nếu không có hành lang pháp lý cụ thể, sẽ nẩy sinh những bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô cũng đề nghị Nhà nước khi ban hành các chính sách để cụ thể hóa những cam kết khi gia nhập CPTPP, cần nghiên cứu đánh giá đầy đủ tác động đối với đời sống xã hội và an ninh chính trị, nhất là với cam kết cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp (ngoài tổ chức CĐ Việt Nam), đảm bảo kiên định, đường lối của Đảng ta và vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam, để giai cấp công nhân thực sự là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xem xét chỉ tiêu nộp tiết giảm

Đối với Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô đề xuất 6 kiến nghị. Trong đó, tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét chỉ tiêu nộp tiết giảm thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, chỉ giao số thu được thực tế tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS có số lao động, đoàn viên ổn định và trên 50 đoàn viên trở lên và xem xét những CĐCS khu vực sản xuất kinh doanh có số lao động, đoàn viên dưới 30 lao động thì không phải mở và khai báo nộp qua tài khoản Ngân hàng Vietinbank do những đơn vị này số tiền kinh phí 2% trong một năm rất ít và các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở vận động để CĐCS mở tài khoản rất khó khăn.

Tổ chức CĐ, CNVCLĐ cũng kiến nghị Tổng LĐLĐ sửa lỗi việc hạch toán trong phần mềm quản lý tài chính để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và giảm áp lực công việc cho kế toán các cấp CĐ; Có chế độ phụ cấp cho các đồng chí Ủy viên Ban Nữ công quần chúng; Tăng cường các hoạt động biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến trong hoạt động nữ CNVCLĐ, hoạt động Ban Nữ công quần chúng.

Đặc biệt, tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết về “Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, chi hoạt động phong trào tại CĐ các cấp, để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của tổ chức CĐ phục vụ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động ở các khu công nghiệp và chế xuất”, cần quan tâm xây dựng các nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất được học.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách nhà ở

Đối với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô kiến nghị 6 vấn đề. Cụ thể, tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô kiến nghị các cấp chính quyền, chuyên môn quan tâm hỗ trợ công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức mọi mặt cho đội ngũ CNVCLĐ, đặc biệt là đối tượng CNLĐ đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CNVCLĐ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội Thủ đô.

Thời gian qua, các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” đã hoạt động có hiệu quả, bước đầu góp phần ổn định an ninh trật tự trong các khu nhà trọ công nhân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư và xóm trọ công nhân tại các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội vì thế, tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô đề nghị Thành phố hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động của các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”.

Tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho CNLĐ các khu công nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan phù hợp với điều kiện, thời gian làm việc của công nhân tại các khu công nghiệp; như các thủ tục: Đăng ký hộ khẩu, đăng ký tạm trú, cấp căn cước công dân, đăng ký xe máy đồng thời đề nghị Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông, xả chất khí thải, rác thải ra môi trường, nhất là về an ninh trật tự giải tỏa các lều, quán bán hàng, ảnh hưởng đến cảnh quan khu công nghiệp; có chính sách hỗ trợ để xây dựng các khu nhà ở xã hội, trường mầm non, các thiết chế văn hoá… để người lao động yên tâm làm việc.

Đặc biệt, tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô đề nghị Uỷ ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở, ngành khi xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn thanh, kiểm tra các đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Thuế … có nội dung thanh, kiểm tra việc doanh nghiệp nợ kinh phí công đoàn 2% (theo Luật Công đoàn và Nghị định 191/ 2013/NĐ-CP), đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội và việc thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 và Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/ 10/2014 của Chính phủ về “Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế” đồng thời đề nghị Thành phố tổ chức thi tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức CĐ.

Phạm Diệp (ghi)

Nguồn :