M
21:01 | 22/08/2018

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Nhà giáo không chỉ đơn thuần là người chia sẻ kiến thức, kỹ năng mà còn là người góp phần nuôi dưỡng, phát triển tâm hồn và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Do đó, những năm gần đây, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp luôn là một trong những vấn đề được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quan tâm.

nang cao chat luong doi ngu giao vien va can bo quan ly giao duc Sẽ đào tạo khoảng 9.000 tiến sĩ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
nang cao chat luong doi ngu giao vien va can bo quan ly giao duc Đề xuất lùi thời hạn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
nang cao chat luong doi ngu giao vien va can bo quan ly giao duc Giáo viên, cán bộ quản lý quyết định thành bại của đổi mới giáo dục

Năm học 2017 – 2018, Bộ GD&ĐT đã đề xuất sửa đổi các nội dung về nhà giáo trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Đồng thời rà soát, xây dựng các chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông; xây dựng chuẩn giảng viên sư phạm; ban hành kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, giảng viên, nhân viên trường học; kiểm tra việc thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở một số địa phương như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Phú Yên, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh.

nang cao chat luong doi ngu giao vien va can bo quan ly giao duc

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên luôn là một trong những vấn đề được Bộ GD&ĐT quan tâm.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT còn chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở đào tạo giáo viên đổi mới phương thức đào tạo, gắn kết đào tạo ở trường với sử dụng giáo viên ở các địa phương. Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên được các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm tiếp tục quan tâm, đầu tư thông qua việc cử giảng viên tham gia đề án đào tạo bằng ngân sách nhà nước, học bổng hiệp định và các chương trình học bổng khác.

Năm học vừa qua, Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh nội dung của Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn 2018-2030, trình Thủ tướng Chính phủ. Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ được nâng lên đáng kể. Năm học 2017 - 2018, số giảng viên có trình độ tiến sĩ là 20.198 người (tăng 3.684 người so với năm học 2016 - 2017).

Các trường sư phạm trọng điểm, chủ chốt phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông tổ chức xây dựng mới 50 chương trình đào tạo thống nhất trong cả nước; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu và lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức các khóa bồi dưỡng tập trung về phát triển các năng lực nghề nghiệp nền tảng cho giáo viên, cán bộ quản lý trường phổ thông; xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên; xây dựng cơ chế phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng với các địa phương; tổ chức nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên.

nang cao chat luong doi ngu giao vien va can bo quan ly giao duc
So sánh số lượng giáo viên mầm non, phổ thông và giảng viên đại học năm học 2017 - 2018 với năm học 2016 – 2017. (Nguồn: Bộ GD&ĐT)

Đặc biệt, để chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Trong đó yêu cầu các cơ sở GD&ĐT phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng và tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức; hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học khi có tình huống xảy ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm.

Tuy nhiên, hiện nay, việc ban hành các chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý còn chậm. Quy mô, cơ cấu, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý chưa phù hợp, vẫn còn tình trạng thừa/thiếu cục bộ giáo viên các môn học, cấp học và tại các địa phương. Năng lực của một bộ phận cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên còn hạn chế, thụ động, chưa đáp ứng kịp yêu cầu quản lý và dạy học, đổi mới căn bản, toàn diện theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Cá biệt có một số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vi phạm các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, vi phạm đạo đức nhà giáo gây bức xúc xã hội. Công tác dự báo, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chưa sát với nhu cầu sử dụng, đào tạo bồi dưỡng…

Nguồn :