M
10:33 | 04/05/2018

Mỹ Đức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác dân số

UBND huyện Mỹ Đức vừa phối hợp với Chi cục Dân số (DS) - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) TP Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác DS - KHHGĐ cho 350 cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, cộng tác viên DS - KHHGĐ của các xã, thị trấn trong toàn huyện.

tin nhap 20180504093947 Đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế
tin nhap 20180504093947 Hội phụ nữ huyện Mỹ Đức tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
tin nhap 20180504093947 Mỹ Đức: Nhiều hoạt động hiệu quả trong Tháng Thanh niên

Đối với lớp tập huấn cán bộ, Ban chỉ đạo công tác dân số xã và thị trấn đã được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác DS - KHHGĐ cấp cơ sở.

Đồng thời cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành trong công tác DS - KHHGĐ để vận dụng và triển khai có hiệu quả các hoạt động DS - KHHGĐ.

tin nhap 20180504093947
Lớp tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác DS - KHHGĐ

Riêng đối với các học viên là cộng tác viên DS xã, thị trấn được giới thiệu kỹ năng, truyền thông, tư vấn trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; kỹ năng truyền thông để người dân thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi trong công tác DS - KHHGĐ, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng DS một số văn bản chính sách mới về công tác DS - KHHGĐ hiện nay và kỹ năng thu thập thông tin, báo cáo thống kê DS – KHHGĐ.

Ngoài ra, các học viên còn được tham gia trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác DS - KHHGĐ tại địa phương mình.

Nguồn :