M
23:11 | 02/12/2017

Miễn học phí sẽ tạo thuận lợi cho việc phổ cập giáo dục

Điều chỉnh lương cho các nhà giáo cũng như miễn học phí cho cấp mầm non và trung học cơ sở là hai vấn đề được nhiều đại biểu góp ý vào Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trong khuôn khổ Hội nghị “Đánh giá kết quả phối hợp công tác pháp chế giữa Bộ Tư pháp và Bộ GD&ĐT năm 2017 nhằm hoàn thiện pháp luật về giáo dục” (tổ chức ngày 1/12) bày tỏ ý kiến đồng tình... 

mien hoc phi se tao thuan loi cho viec pho cap giao duc 4 điểm nổi bật của dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục
mien hoc phi se tao thuan loi cho viec pho cap giao duc Không miễn học phí cho sinh viên sư phạm làm trái ngành
mien hoc phi se tao thuan loi cho viec pho cap giao duc Chính phủ chỉ đạo xây dựng lộ trình miễn học phí cho bậc THCS

Cụ thể, nhiều đại biểu bày tỏ ý kiến đồng tình với nội dung về lương nhà giáo trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (Điều 81) quy định: Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

mien hoc phi se tao thuan loi cho viec pho cap giao duc
Toàn cảnh hội nghị

Vấn đề chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo cũng được nhiều giáo viên, cán bộ quản lý cho rằng cần đề cập sửa đổi, bổ sung trong Luật Giáo dục sửa đổi; trong đó, nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học từ trung cấp lên cao đẳng để chuẩn hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Giáo dục và Nghị định 86 của Chính phủ thì toàn bộ học sinh cấp tiểu học hiện không phải đóng học phí. Còn lại học sinh ở cấp mầm non, học sinh cấp trung học cơ sở thì vẫn phải đóng học phí. Nhà nước chỉ thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với các đối tượng thuộc diện chính sách như học sinh hộ nghèo học sinh dân tộc và thực hiện miễn học phí đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Ngoài ra, thực hiện miễn học phí đối với học sinh mẫu giáo và học sinh, sinh viên tàn tật khuyết tật có khó khăn về kinh tế và đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo; Miễn học phí đối với học sinh mẫu giáo và học sinh phổ thông là con hạ sĩ quan, binh sĩ chiến sĩ học sinh hệ cử tuyển, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú...

Tuy nhiên, trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, tại khoản 1 điều 11 quy định: “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước”.

Vì thế, Nhà nước hiện mới chỉ thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh tiểu học, các cấp học còn lại vẫn phải đóng học phí, trong đó có học sinh trung học cơ sở. Điều này gây khó khăn cho việc huy động trẻ đến trường, nhất là học sinh vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Bên cạnh đó, hiện phần lớn học sinh mầm non, học sinh trung học cơ sở và học sinh phổ thông sống ở vùng nông thôn, vùng núi, vùng có thu nhập tương đối thấp. Mặc dù mức thu học phí không cao nhưng cũng gây khó khăn cho các gia đình, đặc biệt các gia đình tiệm cận hộ nghèo...

Do đó, nhiều đại biểu góp ý, Luật sửa đổi lần này nên xem xét đến việc miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở để đảm bảo chính sách phổ cập giáo dục của Nhà nước. Đây cũng là mong muốn được nhiều cử tri gửi kiến nghị tới Quốc hội kỳ họp vừa qua...

Nguồn :