M
08:22 | 11/05/2018

LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Phát động tháng công nhân – tháng ATVSLĐ năm 2018

Vừa qua, tại Trung tâm Thương mại thị trấn Vân Đình, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018. Buổi lễ đã thu hút được hơn 200 công nhân lao động của 7 doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến tham dự.

ldld huyen ung hoa phat dong thang cong nhan thang atvsld nam 2018 73207 LĐLĐ quận Tây Hồ biểu dương 20 Công nhân giỏi tiêu biểu cấp quận
ldld huyen ung hoa phat dong thang cong nhan thang atvsld nam 2018 73207 Phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
ldld huyen ung hoa phat dong thang cong nhan thang atvsld nam 2018 73207 Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 để cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ công đoàn, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, để nâng cao hơn nữa trong nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, thực thi có hiệu quả Luật ATVSLĐ.

ldld huyen ung hoa phat dong thang cong nhan thang atvsld nam 2018 73207
Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Viễn - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã phát động “Tháng Công nhân - Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018 với chủ đề: “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” và “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” gồm các nội dung chủ yếu sau: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ.

Phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Tổ chức diễn đàn “nghe công nhân nói - nói để công nhân nghe”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động “cảm ơn” người lao động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, tư vấn pháp luật cho người lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm Luật ATVSLĐ, đồng thời kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động.

Hưởng ứng Tháng công nhân - Tháng hành động ATVSLĐ năm 2018, đồng chí Dương Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vân Đình, đồng chí Trần Bằng Chính - Giám đốc sản xuất, Công ty cổ phần TM &XD Đông Dương đã cam kết bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” và phòng ngừa, hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm An toàn, vệ sinh Lao động năm 2017; Liên đoàn Lao động huyện biểu dương 20 công nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi năm 2017-2018.

Nguồn :