M
11:05 | 06/11/2014

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chú trọng giải quyết việc làm cho NLĐ

Hướng về cơ sở, đồng hành cùng DN để chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ là mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu các cấp CĐ huyện Mỹ Đức đã và đang thực hiện.

Theo ông Đỗ Hữu Hùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện, các cấp CĐ huyện luôn chủ động, sáng tạo trong hoạt động. Các hoạt động tham gia quản lý đạt hiệu quả, tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo, phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó hàng năm BCH LĐLĐ cùng UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ. Thông qua đại hội, hội nghị đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tìm biện pháp đẩy mạnh SXKD, xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và bổ sung thỏa ước lao động tập thể, cam kết thi đua thực hiện và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đơn vị. Chính vì vậy, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phấn khởi, và yên tâm làm việc.

Cũng theo ông Đỗ Hữu Hùng, cùng với việc tham gia xây dựng các chế độ chính sách đối với NLĐ, Công đoàn còn phối hợp với các ban, ngành chức năng trong huyện kiểm tra thực hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, luật BHXH, công tác đảm bảo ATVSLĐ – PCCN. Thông qua kiểm tra, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định của Luật Lao động đảm bảo quyền lợi của CNVCLĐ và các chính sách liên quan đến lao động nữ.  Đồng thời phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, nhất là với những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ riêng dịp tết LĐLĐ huyện cùng CĐCS trợ cấp và tặng quà tết cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 100 triệu đồng. Trong đó LĐLĐ huyện tổ chức thăm và tặng quà của LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện cho 30 CNVCLĐ. Chỉ đạo các CĐCS chi thưởng tết cho 2.785 CNVCLĐ trong các đơn vị với số tiền gần 1,4 tỉ đồng.  Trong tháng công nhân, LĐLĐ huyện phối hợp với Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức các đêm ca nhạc “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát” và tặng quà cho 31 CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trao tiền hỗ trợ mái ấm công đoàn cho 03 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở;  Phối hợp với quỹ trợ vốn LĐLĐ TP và Ngân hàng chính sách thẩm định giải ngân vốn vay cho 160 CNVCLĐ ở 3 CĐCS vay phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra LĐLĐ huyện rà soát tình hình đời sống, việc làm của CNVCLĐ tại các doanh nghiệp. Phối hợp với phòng lao động huyện chỉ đạo các cơ sở tham gia giải quyết việc làm cho người lao động, và thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm tại doanh nghiệp. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người lao động ký hợp đồng lao động và đại diện CNLĐ ký thoả ước lao động tập thể, bầu ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Các cấp công đoàn huyện luôn coi việc đẩy mạnh các phong trào thi đua là hành động tiên quyết tạo nên thành công trên mọi lĩnh vực. Chính vì vậy, các phong trào thi đua có tính chất riêng biệt, đặc thù, nội dung thi đua ngày càng sát với thực tế CĐCS như: phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Dạy tốt - học tốt”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, viết sáng kiến kinh nghiệm... Từ các phong trào thi đua đã khơi dậy ý thức học tập, phấn đấu, rèn luyện trong đoàn viên công đoàn.

Trong lĩnh vực SXKD, LĐLĐ tích cực tham gia vào quá trình tổ chức lại SX, sắp xếp lao động, đổi mới trang thiết bị và công nghệ, làm ra sản phẩm có chất lượng cao. LĐLĐ huyện chỉ đạo công đoàn khối doanh nghiệp tổ chức thi thợ giỏi cấp cơ sở. Vận động công nhân lao động thực hiện tốt phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả”. CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào thi đua liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Trong đó mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kỹ thuật thâm canh, qua đó đã thực hiện tốt quy trình sản xuất nông nghiệp và cấy hết diện tích lúa trong khung thời vụ tốt nhất, và tuyên truyền vận động CNVCLĐ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất cây vụ đông năm 2014.    

Những kết quả của phong trào thi đua trong CNVCLĐ huyện Mỹ Đức có thể khẳng định thi đua là động lực để khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, tinh  thần lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn thử thách của đội ngũ CNVCLĐ huyện. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều CNVCLĐ năng động, sáng tạo và nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu cho truyền thống cách mạng của huyện Mỹ Đức.

Trần Vũ

Nguồn :