M
13:21 | 04/09/2017

​LĐLĐ huyện Thường Tín:

Đã chỉ đạo 21 CĐCS tổ chức đại hội, hội nghị nhiệm kỳ mới

Theo thống kê của LĐLĐ huyện Thường Tín, tính đến ngày 31/8/2017 đã có 21 CĐCS tổ chức đại hội, hội nghị nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó có 19 CĐCS tổ chức đại hội, 2 CĐCS tổ chức hội nghị.

da chi dao 21 cdcs to chuc dai hoi hoi nghi nhiem ky moi Tập huấn kỹ năng tổ chức Đại hội, Hội nghị CĐCS
da chi dao 21 cdcs to chuc dai hoi hoi nghi nhiem ky moi 7 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017-2022

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Lê Chí Thành cho biết, thực hiện Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ, ngày 09/1/2017 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Thông tri số 09-TT/HU, ngày 23/1/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Thường Tín lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. LĐLĐ huyện Thường Tín đã tiến hành rà soát các đơn vị đến nhiệm kỳ phải tổ chức đại hội và hội nghị giữa nhiệm kỳ theo hướng dẫn của LĐLĐ thành phố.

da chi dao 21 cdcs to chuc dai hoi hoi nghi nhiem ky moi

Đồng chí Lê Chí Thành – Chủ tịch LĐLĐ huyện tặng hoa Đại hội Công đoàn cơ quan BHXH huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kết quả, tổng số CĐCS là 217, trong đó có 191 CĐCS tổ chức đại hội, 11 CĐCS tổ chức hội nghị, 15 CĐCS khối các doanh nghiệp không tổ chức được đại hội do ngừng hoạt động và Ban chấp hành chỉ còn 1 đến 2 ủy viên Ban chấp hành.

Trên cơ sở đó, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn ban hành quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội công đoàn huyện lần thứ X. Đồng thời, ban hành Quyết định số lượng đại biểu dự đại hội công đoàn huyện và Quyết định phân bổ đại biểu cho các CĐCS dự đại hội công đoàn huyện đồng thời tổ chức hội nghị triển khai đến 100% CĐCS.

da chi dao 21 cdcs to chuc dai hoi hoi nghi nhiem ky moi

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH kết cấu thép Mitsui Thăng Long nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Để đại hội CĐCS tổ chức đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của điều lệ Công đoàn, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo CĐCS Dân Đảng huyện ủy tổ chức đại hội điểm khối HCSN và công đoàn Công ty cổ phần xây dựng sản xuất Việt Cường tổ chức đại hội điểm khối doanh nghiệp. Ngoài ra, chỉ đạo CĐCS Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội tổ chức bầu Chủ tịch CĐCS tại Đại hội.

Nhìn chung công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức đại hội, hội nghị CĐCS đều đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của LĐLĐ thành phố Hà Nội. “Trong thời gian tới LĐLĐ huyện tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các CĐCS tổ chức đại hội đảm bảo tiến độ thời gian đã đề ra” – Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín cho biết.

C.T.V

Nguồn :