M
10:29 | 05/01/2017

Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN:

Kiện toàn Ban Chấp hành khóa XI

Sáng nay (5/1), tại Hải Phòng, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Thanh Hải, Trần Văn Lý, Mai Đức Chính và Nguyễn Thị Thu Hồng.

kien toan ban chap hanh khoa xi Xây dựng thiết chế văn hóa: Đáp ứng mong mỏi của hàng vạn CNLĐ
kien toan ban chap hanh khoa xi Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu với CNLĐ trực tiếp: Không đồng tình
kien toan ban chap hanh khoa xi Tháng Công nhân 2017: Tổ chức các hoạt động để “cảm ơn” NLĐ

Trong 2 ngày (5-6/1), hội nghị sẽ tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm: Hoạt động đại diện bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định hạn chế ngừng việc tập thể và đình công; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Hướng dẫn số 955/HD-TLĐ ngày 30/6/2016; vấn đề CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức CĐ; chất lượng bữa ăn ca; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; công tác tài chính của tổ chức CĐ và chủ đề hoạt động năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”...

kien toan ban chap hanh khoa xi
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chủ trì hội nghị

Trong chương trình làm việc sáng nay (5/1), sau khi nghe Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý trình bày Tờ trình về việc kiện toàn Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018, hội nghị đã bầu bổ sung 8 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã trình bày Tờ trình về một số nội dung chuẩn bị cho Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII.

kien toan ban chap hanh khoa xi
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trình bày Tờ trình tại Hội nghị

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức CĐ trong tình hình mới”; Tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức CĐ trong tình hình mới”.

B.D

Nguồn :