M
16:24 | 28/06/2018

[Infographics] Ô nhiễm không khí 'giết' 7 triệu người mỗi năm

Theo báo cáo "Các mục tiêu phát triển bền vững năm 2018" của Liên hợp quốc, hơn một nửa dân cư đô thị bị phơi nhiễm không khí ô nhiễm cao ít nhất 2,5 lần so với tiêu chuẩn an toàn./.

Nguồn :