M
07:35 | 25/07/2018

[Infographics] Giảm chi phí thông quan nhờ Cơ chế một cửa quốc gia

Thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, doanh nghiệp không còn phải trực tiếp làm việc với từng cơ quan nhà nước để hoàn thành các thủ tục hành chính.

infographics giam chi phi thong quan nho co che mot cua quoc gia Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia
infographics giam chi phi thong quan nho co che mot cua quoc gia Năm 2018 chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN
infographics giam chi phi thong quan nho co che mot cua quoc gia
(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Nguồn :