M
09:34 | 24/01/2018

Hưởng ứng tết trồng cây năm 2018: Mỗi đơn vị trồng ít nhất 5 cây xanh

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc khảo sát diện tích, khuôn viên để bố trí số lượng và chủng loại cây trồng cho phù hợp. Mỗi đơn vị trồng tối thiểu 5 cây xanh trở lên, ưu tiên những cây bóng mát, cây ăn quả như keo, sấu, phượng vĩ, long não, muỗng, nhãn…   

tin nhap 20180124044140 Làm cho đất nước càng ngày càng xuân
tin nhap 20180124044140 Quận Đống Đa phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
tin nhap 20180124044140 Trồng cây, bảo vệ rừng cần trở thành nếp sống của người Việt

Để chuẩn bị cho Tết trồng cây, Sở Y tế đã có kế hoạch và văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đánh giá thực trạng cây xanh tại đơn vị, kết quả thực hiện trồng cây xanh trong năm 2017 từ đó có kế hoạch cụ thể cho việc trồng cây xanh tại đơn vị năm 2018.

tin nhap 20180124044140
Trồng cây trong bệnh viện góp phần baorveej môi trường và làm cho Thủ đô ngày cangfxanh, sạch, đẹp. (Ảnh: Mai Thanh).

Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2018, toàn ngành phấn đấu trồng 500 cây xanh phân tán góp phần làm cho Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp và thực hiện tiêu chí xanh trong việc xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.

Trong những năm qua, ngành y tế Hà Nội cùng với nhân dân toàn thành phố tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, hàng năm phát động Tết trồng cây, đã trồng hàng nghìn cây bóng mát, cây ăn quả, góp phần bảo vệ môi trường và làm cho Thủ đô ngày càng xanh, sạch đẹp.

Nguồn :