M
17:43 | 15/06/2017

Hà Nội yêu cầu lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục năm học 2017 – 2018

Sở GD - ĐT Hà Nội vừa có công văn yêu cầu lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục năm học 2017 – 2018 đối với các đơn vị công lập trực thuộc.

ha noi yeu cau lap ke hoach bien che nganh giao duc nam hoc 2017 2018 Điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức giảng dạy
ha noi yeu cau lap ke hoach bien che nganh giao duc nam hoc 2017 2018 Sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức trong ngành giáo dục: Nặng lòng!
ha noi yeu cau lap ke hoach bien che nganh giao duc nam hoc 2017 2018 Kiến nghị triển khai đại trà chương trình mới ở lớp 1
ha noi yeu cau lap ke hoach bien che nganh giao duc nam hoc 2017 2018
Sở GD - ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục năm học 2017 – 2018 (Ảnh: Hải Nguyễn)

Theo đó, căn cứ vào công văn của Sở Nội vụ Hà Nội về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch biên chế năm 2017 và xây dựng kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018; để chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị công lập lập kế hoạch biên chế cho năm học 2017 – 2018.

Kế hoạch căn cứ vào Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao; căn cứ các văn bản quy phạm của nhà nước và thành phố về định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, nhu cầu thực tế của đơn vị trong năm học 2017 – 2018 và những năm tiếp theo. Các nội dung cần chú ý là báo cáo về tổ chức bộ máy, kết quả sử dụng biên chế năm học 2016 – 2017 và kế hoạch năm học 2017 – 2018...

Các nội dung trong bản kế hoạch cần được hoàn thiện trước 20/6. Sau đó, Sở GDĐT Hà Nội sẽ làm việc với từng đơn vị để thống nhất kế hoạch biên chế năm học 2017 – 2018.

Theo Huyền Nguyễn/Lao động

Nguồn :