M
16:54 | 26/01/2018

Hà Nội tăng cường phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em; căn cứ tình hình thực tế công tác bảo vệ trẻ em của Thủ đô Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn thành phố.

ha noi tang cuong phong chong bao luc xam hai tre em Đề xuất tăng hình phạt xâm hại tình dục trẻ em
ha noi tang cuong phong chong bao luc xam hai tre em Chủ tịch nước yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em

Theo đó, Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các xã phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị. Các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em phải được phát hiện và giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quy định pháp luật; 100% trẻ em trong các vụ việc được phát hiện, can thiệp, trợ giúp hiệu quả.

ha noi tang cuong phong chong bao luc xam hai tre em
Tuyên truyền kiến thức phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại quận Long Biên

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hướng tới cam kết chặt chẽ về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và chuyển đổi hành vi của người dân về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tổ chức các hoạt động truyền thông về ảnh hưởng của bạo lực, xâm hại trẻ em đối với sự phát triển của trẻ em phù hợp tình hình thực tế các đơn vị, địa phương.Xây dựng chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện truyền thông đại chúng; sản xuất, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Phát động phong trào quần chúng phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông tin về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Tuyên truyền, cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 - Trực 24/24 và miễn phí cước cuộc gọi.

Tăng cường công tác rà soát, tổng hợp, quản lý chặt chẽ số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp phòng, chống và can thiệp hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em trước bạo lực, xâm hại trẻ em.

Chủ động phát hiện những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng; duy trì tốt việc điểm báo hàng ngày phát hiện các thông tin về bạo lực, xâm hại trẻ em, về vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn để điều tra, kết luận, xử lý đối tượng vi phạm kịp thời, nhanh chóng, nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiến hành can thiệp, hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không để nạn nhân bị tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý.

Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 03 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường, xã hội và giữa các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức với trẻ em nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện công tác phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em.

T.An

Nguồn :