M
09:04 | 05/07/2018

5 năm thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TƯ:

Góp phần phát triển an sinh xã hội bền vững

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 trong 5 năm qua (2012-2017) đã đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

gop phan phat trien an sinh xa hoi ben vung Chính sách bảo hiểm đóng vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội
gop phan phat trien an sinh xa hoi ben vung 11 nội dung cải cách trong chính sách bảo hiểm xã hội

Khẳng định hiệu quả và ý nghĩa to lớn của Nghị quyết số 21-NQ/TW, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách BHXH, BHYT đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, qua đó khẳng định Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị là chủ trương lớn của Đảng, làm thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành cũng như người dân trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

gop phan phat trien an sinh xa hoi ben vung
Tham gia BHYT, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn

Bên cạnh đó, cùng với sự vào cuộc tích cực của ngành BHXH, đã tiếp tục khẳng định những quan điểm đúng đắn của Đảng về an sinh xã hội; thu hút được sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội, làm cho đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, từ đó chủ động, tự giác tham gia BHXH, BHYT.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, với những giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực. Đến hết năm 2017, đối tượng tham gia BHXH tăng mới 3,25 triệu người, bằng 30,8% so với năm 2012; đối tượng tham gia BH thất nghiệp cũng tăng nhanh qua các năm, tăng mới 3,5 triệu người, bằng 42,4%; đối tượng tham gia BHYT tăng thêm 20,97 triệu người (so với năm 2012 tăng 35,6%), đạt tỷ lệ 85,6% dân số, đã vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Với những kết quả đạt được trong đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống BHXH, BHYT, theo đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 công bố tháng 10/2017, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với Báo cáo 2017); trong đó, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2017).

Nếu so với các nước Asean 4 và Asean 6, Việt Nam đứng thứ tư, sau Singapore (thứ 7/190), Thái Lan (thứ 67/190), Malaysia (thứ 73/190). Tại “Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam năm 2017”, Bộ Thông tin Truyền thông đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và được xếp hạng 2 trong Bảng xếp hạng chung khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công.

Công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đã tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, người dân trong giao dịch với cơ quan BHXH. Trong 5 năm, ngành BHXH đã giải quyết chế độ cho 762.460 người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp hằng tháng, đưa tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng tại thời điểm 31/12/2017 lên trên 3,1 triệu người (tăng 18,7% so với năm 2012); giải quyết cho trên 3,78 triệu người hưởng trợ cấp một lần; hơn 38,49 triệu lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và 3,93 triệu lượt người hưởng trợ cấp BH thất nghiệp.

Ngành BHXH phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện tốt chính sách BHYT, kịp thời triển khai các văn bản, quy định hướng dẫn thực hiện Luật BHYT như: Quy định thông tuyến khám chữa bệnh BHYT; điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc; xây dựng và hướng dẫn thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả tại y tế cơ sở; danh mục, tỷ lệ điều kiện thanh toán vật tư y tế; sửa đổi, bổ sung chuẩn dữ liệu khám chữa bệnh BHYT...

Bên cạnh đó, để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT, BHXH Việt Nam tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quy trình, phương pháp giám định, đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giám định BHYT; từng bước minh bạch, công khai các hoạt động khám chữa bệnh BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT. Trong 5 năm đã giải quyết cho 714,44 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, bình quân mỗi năm là 142,9 triệu lượt người, tăng 17% so với năm 2012.

BHXH Việt Nam cũng tập trung cho công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Cụ thể, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ của ngành để giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý như: Sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký tham gia, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; các quy định về giải quyết các chế độ BHXH, BH thất nghiệp; quy trình giao dịch điện tử; quy trình giám định, khai thác thông tin trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam, cắt giảm xuống còn 28 thủ tục; đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (giao dịch điện tử, giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích…) đã giúp các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân tiết kiệm chi phí đi lại.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đang xây dựng và sở hữu những hệ thống thông tin lớn như: Hệ thống thông tin giám định BHYT; hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình;Hệ thống quản lý chi trả, xét duyệt các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử; phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp; hệ thống một cửa điện tử tập trung; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam để tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử, khai thác thông tin, dữ liệu về BHXH, BHYT của tổ chức, cá nhân.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Hệ thống thông tin giám định kết nối gần 100% với cơ sở khám chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc; đã đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin, Trung tâm Dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động.

Ngọc Lan

Nguồn :