M
08:47 | 05/02/2019

Gìn giữ và viết tiếp con đường Bác Hồ đã chọn

(LĐTĐ) Mùa xuân này, Đảng ta tròn 89 tuổi. Trải qua 89 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tại thời khắc đặc biệt của năm Kỷ Hợi 2019, trong giây phút thiêng liêng mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh, chúng ta lại nhớ về năm Tân Hợi 1911, tại Cảng Nhà Rồng, TP Sài Gòn chàng trai Nguyễn Tất Thành rời quê hương đi bôn ba khắp năm châu để tìm con đường giải phóng dân tộc…

gin giu va viet tiep con duong bac ho da chon Những hình ảnh Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên cách đây 73 năm
gin giu va viet tiep con duong bac ho da chon Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội tổ chức Lễ báo công dâng Bác
gin giu va viet tiep con duong bac ho da chon Khánh thành tượng Bác Hồ tại thành phố Guadalajara của Mexico

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta đắm chìm trong đêm trường nô lệ. Với ách đô hộ của thực dân Pháp, chúng đã biến nước ta thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chúng dùng mọi thủ đoạn thâm độc khai thác tài nguyên và bóc lột dã man của cải và sức lao động của Nhân dân ta để làm giàu cho chính quốc.

gin giu va viet tiep con duong bac ho da chon
Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ 20

Trước tình cảnh ấy, Nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước từ bao đời để lại, đứng dậy tiến hành nhiều cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai giành độc lập, tự do nhưng đều thất bại. Nhiều chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… đã xuất dương tìm đường cứu nước nhưng vẫn không tìm ra một con đường mang lại hiệu quả đích thực.

Trước thực tế ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, người con xứ Nghệ, mới 21 tuổi đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước, bởi trong anh đang nung nấu một quyết tâm cháy bỏng: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đây là tất cả những điều tôi hiểu”.

gin giu va viet tiep con duong bac ho da chon
Cảng Nhà Rồng trong sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh

Sau một thời gian tìm hiểu, nhờ người giới thiệu, Nguyễn Tất Thành lấy tên Văn Ba xin làm phụ bếp trên tàu Đô đốc Latútsơ Tơrevin, một tàu vừa chở hàng, vừa chở khách của hãng Năm Sao đang vào cảng Sài Gòn chuẩn bị đi Mácxây (Pháp). Và ngày 5/6/1911 (năm Tân Hợi) trên con tàu Latútsơ Tơrevin, từ Cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc thân yêu ra đi tìm đường cứu nước. Trong vòng 10 năm, từ năm 1911 đến năm 1920, Người đã tận dụng mọi cơ hội để được đến nhiều nơi trên thế giới.

Bàn chân của Người đã từng in dấu trên nhiều nước thuộc các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ. Đặc biệt, Người đã dừng chân khảo sát khá lâu ở 3 nước thực dân, đế quốc lớn nhất thời đó là Mỹ, Anh và Pháp.

Xuân Kỷ Hợi này vừa tròn 108 năm kể từ khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Cảng Nhà Rồng, chính trên mảnh đất nơi Người ra đi giờ đây đã có biết bao sự đổi thay.

Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh hiện thân của đất nước Việt Nam đổi mới, năng động và phát triển luôn đi đầu trong sáng tạo, lao động và hội nhập.

Với những chuyến đi, Người tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa, từ đó Người đã bổ sung được cho mình những kiến thức vô cùng phong phú với một tầm nhìn hết sức rộng lớn và bao quát. Từ đó Người đã rút ra kết luận là chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa.

Sớm nhận thức được xu thế phát triển tất yếu của lịch sử và tính chất của thời đại mới mà Cách mạng Tháng Mười mở ra, Người xác định con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, khám phá ra chân lý lịch sử: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.

Người đã viết: “Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.

Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế III”. Chính vì thế, từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và “Đường Kách mệnh”, đặc biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh niên ra ngày 21/6/1925, Người đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian này, Người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ với việc lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ và gửi đi học ở Liên Xô ... Khi điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự chấm dứt về việc không có tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và chính sự ra đời của Đảng do Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện chỉ 15 năm sau, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vùng lên đánh đổ chế độ phong kiến, đánh đuổi chế độ thực dân, đế quốc giành độc lập về cho dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á là thành quả tất yếu trong chặng hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Người…

Đất nước đã trải qua 108 năm sau ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm Tân Hợi 1911, 89 năm sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Nhân dân ta đã thu được những thành quả lớn lao trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng đến ngoại giao. Thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

Và vượt qua biết bao biến thiên của lịch sử, thời đại, đặc biệt vượt qua thách thức mang tính hệ thống những năm 90 của thế kỷ trước, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định bản lĩnh chính trị của mình, vượt qua sóng lớn, dẫn dắt đất nước không ngừng phát triển. Điều cần bàn, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ở mức toàn diện như hiện nay, không ít người đặt vấn đề về sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, mỗi quốc gia có một hoàn cảnh lịch sử riêng, nền văn hóa riêng… bởi vậy việc quản trị quốc gia cũng phải có cách thức riêng. Dù quản trị quốc gia thế nào, thì mẫu số chung vẫn là xây dựng đất nước mạnh giàu, người dân được tự do, ấm no, hạnh phúc, chủ quyền quốc gia được nguyên vẹn. Những điều có tính nguyên tắc này đã và đang được Đảng ta triển khai.

Kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể Nhân dân Việt Nam và giai cấp công nhân lao động, đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; cùng chung tay bảo vệ những thành quả đã đạt được cũng như không ngừng học tập, sáng tạo, hăng say lao động để góp phần quan trọng xây dựng đất nước giàu mạnh, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

H.Phạm

Nguồn :