M
11:05 | 24/08/2018

Giáo viên, học sinh không sử dụng điện thoại trong giờ học

Đây là một trong những nội dung nổi bật được nêu trong Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội khai thác thông tin trên Internet vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT) ban hành.

giao vien hoc sinh khong su dung dien thoai trong gio hoc Tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019
giao vien hoc sinh khong su dung dien thoai trong gio hoc Ngành GD&ĐT quận Ba Đình triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
giao vien hoc sinh khong su dung dien thoai trong gio hoc 9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, định hướng cho cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh trong trường học khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực; hạn chế các tác động tiêu cực đến CBGVNV và học sinh từ các nội dung xấu, không lành mạnh trên Internet.

Theo Kế hoạch, thời gian tới đây, ngành giáo dục Thủ đô sẽ phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông để thông tin kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành giáo dục. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu những tấm gương CBGVNV và học sinh tiêu biểu, điển hình trong trường học trên Internet.

giao vien hoc sinh khong su dung dien thoai trong gio hoc
Học sinh không sử dụng điện thoại di động trong các giờ học, giờ sinh hoạt lớp, giờ sinh hoạt tập thể của trường. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, tuyên truyền đến CBGVNV và học sinh sử dụng điện thoại di động đúng quy định; nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng; không sử dụng điện thoại di động trong các giờ học, giờ sinh hoạt lớp, giờ sinh hoạt tập thể của trường. Ngoài các giờ quy định trên, không được sử dụng điện thoại di động vào những việc có nội dung xấu, ghi hình ảnh thiếu lành mạnh, phát tán trên mạng.

Đồng thời, ngành giáo dục Thủ đô cũng sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho CBGVNV và học sinh trong các trường học các quy định định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, báo điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử văn hóa trên môi trường mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường.

Đối với các hoạt động giáo dục, kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, sẽ hướng dẫn việc cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng điện thoại di động đúng quy định cho CBGVNV và học sinh trong trường học thông qua Internet phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh; tổ chức tập huấn khai thác, sử dụng Internet, điện thoại di động hiệu quả cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; thúc đẩy hình thành văn hóa ứng xử, chia sẻ thông tin lành mạnh, lên án, tẩy chay hành vi đi ngược lại lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thông qua các website, diễn đàn trên mạng Internet nhằm nâng cao nhận thức, phản bác những thông tin sai trái, tiêu cực, độc hại trên Internet; khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực; nghiên cứu tham mưu phương thức tuyên truyền giáo dục cho CBGVNV và học sinh trong trường học thông qua môi trường mạng phù hợp với tình hình mới.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chính trị cũng như trách nhiệm trong việc cung cấp và sử dụng thông tin trên môi trường mạng cho học sinh, giáo viên các trường học. Trong đó tập trung vào các trường THCS, THPT và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, kỹ nằng tiếp nhận, xử lý thông tin và đáng giá được những rủi ro khi chia sẻ, cung cấp thông tin trên môi trường mạng.

Nguồn :