M
15:07 | 13/09/2018

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi): Đảm bảo tính khả thi khi đưa vào cuộc sống

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, ngày 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Giáo dục (sửa đổi).

du an luat giao duc sua doi dam bao tinh kha thi khi dua vao cuoc song Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
du an luat giao duc sua doi dam bao tinh kha thi khi dua vao cuoc song Tăng cường truyền thông về giáo dục nghề nghiệp
du an luat giao duc sua doi dam bao tinh kha thi khi dua vao cuoc song Thúc đẩy xã hội hóa giáo dục

Trình bày Báo cáo tóm tắt về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, Dự án luật được thực hiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5. Đồng thời, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của Luật và điều chỉnh đối với một số nội dung khác.

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của Luật Giáo dục với các văn bản pháp luật khác; đảm bảo tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi Luật; đảm bảo tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh/ thành phố trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục; quy định về khung trình độ quốc gia vào nội dung quản lý nhà nước; thiết kế một số điều quy định về giáo dục hòa nhập cho nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong giáo dục mầm non…

Về hai chính sách mới, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với hai chính sách này, tuy nhiên đề nghị quy định rõ về lộ trình thực hiện những chính sách này.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Giáo dục và đào đạo, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà giáo dục nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật này đảm bảo vừa mang tính quy phạm vừa mang tính khả thi khi đi vào cuộc sống.

H.Duy

Nguồn :