M
12:46 | 04/09/2015

Điều tra mặt hàng bột ngọt nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt (còn gọi là mì chính) nhập khẩu vào Việt Nam, dựa trên những điều kiện và đánh giá phân tích của cơ quan điều tra.

Phát hiện “xưởng” sản xuất bột ngọt, bột nêm giả

Thông báo của Bộ Công Thương gửi kèm theo quyết định nói trên cho biết, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã nhận được hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt (hay còn gọi là mỳ chính và tương đương với các sản phẩm có mã HS 2922.4220), nhập khẩu vào Việt Nam của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam từ ngày 9/6/2015.

Mỳ chính là mặt hàng thiết yếu của NTD

Để phục vụ quá trình xem xét và đánh giá hồ sơ vụ việc trước khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định điều tra, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị các doanh nghiệp sản xuất bột ngọt cung cấp thông tin phục vụ cho việc xem xét, đánh giá hồ sơ áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Công Thương đã xác nhận đơn yêu cầu của bên yêu cầu là đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại điều 13 của Pháp lệnh Tự vệ, các bên muốn đăng ký làm bên liên quan có thể gửi đăng ký tới cơ quan điều tra (Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương). Bản câu hỏi điều tra sẽ được gửi đến các bên liên quan sau ngày ra quyết định điều tra. Tất cả các bên liên quan có thể nêu quan điểm của mình về vụ việc này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương ra quyết định điều tra vụ việc. Bộ Công Thương sẽ có trách nhiệm xem xét tất cả các thông tin, chứng cứ, quan điểm của các bên liên quan trước khi đưa ra kết luận về vụ việc.

Công ty TNHH Miwon Việt Nam cũng ủng hộ đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ của Vedan. Như vậy, nếu tính cả bên yêu cầu là Vedan và các bên ủng hộ hiện chiếm tới 59,19% tổng lượng sản xuất hàng hóa tương tự ở trong nước. Tỷ lệ này đáp ứng được yêu cầu về ngành sản xuất trong nước theo quy định tại điều 3, Nghị định số 150 của Chính phủ ngày 8/12/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam.

A. Tùng

Nguồn :