M
07:40 | 07/01/2017

Đề xuất bổ sung thêm các nguồn vốn cho CNVCLĐ vay phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sớm có nguồn từ ngân sách nhà nước cấp để bổ sung cho quỹ trợ vốn cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.  

tin nhap 20170107071800 Thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động
tin nhap 20170107071800 LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Tập trung chăm lo cho lao động khó khăn
tin nhap 20170107071800 Trao “cần câu” cho CNVCLĐ

Đây là một trong số các đề nghị của LĐLĐ Thành phố nhằm tăng cường nguồn vốn cho CNVCLĐ Thủ đô vay, phát triển kinh tế gia đình.

LĐLĐ Thành phố cho biết, hiện LĐLĐ Thành phố đang quản lý 42 tỷ 779 triệu đồng nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Trong đó nguồn vốn trung ương qua Tổng LĐLĐ Việt Nam là 2 tỷ 859 triệu đồng, nguồn địa phương qua UBND Thành phố là 39 tỷ 920 triệu đồng.Tính đến hết tháng 11 năm 2016, LĐLĐ Thành phố đã ra quyết định cho vay 185 dự án, tạo nguồn vốn cho 1844 hộ vay, giải quyết việc làm cho 2.202 lao động.

tin nhap 20170107071800
Một trong số các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm qua kênh LĐLĐ Thành phố

Cụ thể, nguồn vốn 2 tỷ 859 triệu đồng của Tổng LĐLĐ Việt Nam hiện đang được phân bổ cho 12 CĐ cấp trên cơ sở, để triển khai cho 18 dự án, giải quyết cho 112 hộ vay,tạo việc làm cho 131 lao động. Trong 11 tháng đầu năm 2016, nguồn vốn này đã luân chuyển 6 dự án tổng số tiền là 1 tỷ 180 triệu đồng, giải quyết cho 31 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, thu hút và tạo việc làm mới cho 36 lao động.

Nguồn vốn 39 tỷ 920 triệu đồng của UBND Thành phố hiện đang phân bổ cho 27 CĐ cấp trên cơ sở, triển khai cho 167 dự án. 11 tháng đầu năm 2016, nguồn vốn này đã luân chuyển 80 dự án với tổng số tiền 23 tỷ 027 triệu đồng, giải quyết cho 800 hộ gia đình vay, thu hút và tạo việc làm cho 949 lao động.

Nguồn vốn từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm được CNVCLĐ, đoàn viên CĐ Thủ đô tập trung đầu tư vào các dự án như chăn nuôi gia súc gia cầm, đầu tư mua máy móc thiết bị, mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ, đầu tư trông cây ăn quả; trồng rau ăn toàn, đầu tư sản xuất gia công hàng kim khí, nâng cấp sửa chữa chuồng trại chăn nuôi v.v…

Theo LĐLĐ Thành phố, qua kiểm tra, hầu hết các dự án cho vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Các dự án đến hạn thu hồi hoàn toàn trả đầy đủ 100%.

Tuy nhiên, cũng theo LĐLĐ Thành phố, hiện nay nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu vay vốn của CNVCLĐ Thủ đô. Vì thế, LĐLĐ Thành phố đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sớm có nguồn từ ngân sách nhà nước cấp để bổ sung cho quỹ trợ vốn cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đồng thời đề nghị Sở lao động Thành phố Hà Nội tham mưu với UBND Thành phố bổ sung thêm nguồn từ quỹ quốc gia để cho nhiều CNVC LĐ Thành phố Hà Nội được vay vốn.

Nguồn :