M
10:27 | 09/08/2018

Tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đảm bảo quyền lợi, phúc lợi tốt hơn cho mỗi đoàn viên

Thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, nhiệm kỳ qua (2013 - 2018), tổ chức Công đoàn đã phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nhằm hướng tới “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho đoàn viên và người lao động.

dam bao quyen loi phuc loi tot hon cho moi doan vien Tham gia hiệu quả trong công tác cải cách hành chính
dam bao quyen loi phuc loi tot hon cho moi doan vien Sôi nổi Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2018

Là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trên cả nước đã có nhiều nỗ lực trong việc tham gia, góp ý kiến xây dựng các chính sách, chế độ liên quan đến người lao động.

dam bao quyen loi phuc loi tot hon cho moi doan vien
Với chương trình “Vì lợi ích đoàn viên”, Công đoàn đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: B.D

Nhiều đề xuất của công đoàn đã được tiếp thu, góp phần quan trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động, tiêu biểu là tham gia xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi); các nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, tham gia có hiệu quả trong Hội đồng tiền lương quốc gia …

Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã ký kết được 27.866 bản Thỏa ước lao động tập thể, tăng khoảng 5%, so với đầu nhiệm kỳ; Đề án xây dựng Thư viện thỏa ước lao động tập thể điện tử đạt được kết quả bước đầu.

Bình quân hàng năm có 98% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và 55% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động. Từ hơn 9.000 cuộc đối thoại định kỳ, hơn 400 cuộc đối thoại đột xuất năm 2014 đã tăng lên 30.641 cuộc đối thoại định kỳ, hơn 3.101 cuộc đối thoại đột xuất vào năm 2017...

Về hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống.

Trong đó, Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” đã đạt kết quả bước đầu, có 2.281 công đoàn cơ sở đối thoại, thương lượng thành công nâng giá trị bữa ăn ca của 587.239 người lao động từ 15.000 đồng trở lên.

Tổng Liên đoàn đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất”, như: Nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật... đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với điểm khởi đầu năm 2017 là năm “Vì lợi ích đoàn viên”, tạo bước chuyển biến quan trọng trong tư duy về hoạt động công đoàn theo hướng mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên công đoàn, tạo sự khác biệt rõ nét so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn, gần 2 triệu đoàn viên, người lao động được hưởng lợi với trị giá 526 tỷ đồng.

Đặc biệt, chương trình “Tết Sum vầy” được triển khai từ năm 2015, đã huy động các nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện để người lao động được sum họp với gia đình; các cấp công đoàn đã tổ chức chăm lo, tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe đưa đón cho hơn 8 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm... với tổng số tiền hơn 8.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chương trình "Mái ấm Công đoàn” đã được cấp công đoàn tích cực thực hiện, trong 5 năm qua, đã có trên 20.000 gia đình đoàn viên, người lao động nghèo được xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm tiếp tục được nhân rộng, góp phần tạo việc làm của hơn 350.000 lao động mỗi năm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đào tạo được 165.000 người...

Bốn chương trình trọng tâm đều đạt được những kết quả quan trọng

5 năm qua (2013-2018), Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra. Trong đó, 4 chương trình hành động của Đại hội đã được tập trung thực hiện, gồm:

. “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018” với 10.051.052 đoàn viên được phát triển mới thuộc 126.313 công đoàn cơ sở; tăng so với đầu nhiệm kỳ hơn 2,1 triệu đoàn viên, hoàn thành chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước thời hạn.

. “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể” với 27.866 bản Thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết, tăng khoảng 5%, so với đầu nhiệm kỳ.

. “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” đã tạo được một số chuyển biến mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Trong nhiệm kỳ đã đào tạo, bồi dưỡng 1.242.077 lượt cán bộ công đoàn các cấp.

. “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” đã hình thành một số mô hình mới về phương thức thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của người lao động.

Bảo Duy

Nguồn :