M
07:41 | 14/03/2015

Công ty thuốc lá Thăng Long: Chăm lo tốt đời sống người lao động

Trước những khó khăn chung của ngành thuốc lá, tác động không nhỏ tới việc làm và thu nhập của NLĐ, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã kịp thời có những giải pháp hiệu quả, giúp NLĐ vững niềm tin, nhiệt tình trong sản xuất.

Năm 2014 các phong trào thi đua trong Công ty Thuốc lá Thăng Long diễn ra sôi nổi, rộng  khắp. Nội dung phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu.  Theo ban lãnh đạo công ty, trong năm 2014 công tác tiết kiệm vật tư, nguyên liệu đã làm lợi cho công ty trên 10 tỷ đồng.  

Các phong trào thi đua còn được gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong đó nổi bật là phong trào thi đua "Lao động sáng tạo - năng suất - chất lượng - hiệu quả - an toàn lao động”; phong trào chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, thi đua nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, sản phẩm trung - cao cấp; xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì và tăng lượng tiêu thụ sản phẩm chiến lược,  từng bước tăng lượng tiêu thụ sản phẩm cao cấp. Từ  phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đã làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng. Đã có 28 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được hội đồng sáng kiến công ty xét công nhận và khen thưởng góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện phát triển sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ.

Ngoài việc tập hợp CBCNVCLĐ vào các phong trào thi đua sản xuất, tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo vệ môi trường, làm tốt công tác xã hội từ thiện, Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long đặc biệt quan tâm đến các hoạt động chăm lo đời sống, tham gia quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ. Điều này thể hiện trong việc tham gia xây dựng các quy chế bảo vệ lợi ích người lao động và các hoạt động cụ thể liên quan đến đời sống CBCNV.

Đặc biệt ngay từ đầu năm các đơn vị trong công ty đã tổ chức hội nghị NLĐ; xây dựng quy chế dân chủ cơ sở và thỏa ước lao động tập thể. Nội dung các văn bản này  được Công đoàn lấy ý kiến rộng rãi trong CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, Công đoàn công ty còn tham gia xây dựng quy chế tiền thưởng, chế độ chi quỹ phúc lợi, xây dựng bổ sung hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật, quy chế chi tiêu nội bộ, hệ thống quản lý an toàn; giám sát thực hiện thỏa ước lao động, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế tiền lương và việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, các quy chế, quy định của công ty liên quan đến lợi ích của CNVC-LĐ.

Chính vì vậy tất cả lao động đã được công ty ký hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thân thể, phân phối tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đúng quy định, thu nhập của CNVCLĐ bình quân trên 14 triệu đồng/tháng.

Trong tháng 2/2015 đã có 122/122 tổ sản xuất của công ty triển khai hội nghị NLĐ. 15 phòng ban, phân xưởng triển khai hội nghị NLĐ. Hội nghị NLĐ các đơn vị tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện công tác đầu tư, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; nâng cao chất lượng sản phẩm thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; các chính sách việc làm, thu nhập của NLĐ. Cũng tại hội nghị NLĐ, các tổ sản xuất và đơn vị thủ trưởng các đơn vị và giám đốc đã giải đáp và chỉ đạo giải quyết 30 ý kiến của CNVCLĐ. Đặc biệt TƯLĐTT của Cty hàng năm đều được sửa đổi bổ sung trong đó có nhiều điều có lợi cho NLĐ.  

Trần Vũ

Nguồn :