M
16:02 | 19/04/2019

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Hiệu quả từ các phong trào

(LĐTĐ) Nhờ những biện pháp chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thời gian qua phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong các cấp Công đoàn Viên chức TP Hà Nội (CĐ Viên chức TP) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phong trào đã tạo ra không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” của mỗi cơ quan, đơn vị và rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, lối sống văn hóa cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, lao động (CBCCVCLĐ).

cong doan vien chuc thanh pho ha noi hieu qua tu cac phong trao Chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp
cong doan vien chuc thanh pho ha noi hieu qua tu cac phong trao Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính
cong doan vien chuc thanh pho ha noi hieu qua tu cac phong trao Hơn 450 cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Hiệu quả rõ nét

CĐ Viên chức TP Hà Nội hiện trực tiếp quản lý 62 Công đoàn cơ sở (CĐCS) là các Ban của Thành ủy, HĐND, UBND; các cơ quan của Sở, Ban, Ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố.

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của CĐ Viên chức TP vẫn còn gặp một số khó khăn đó là: CĐ không có chính quyền đồng cấp; các CĐCS trực thuộc phân tán trên địa bàn 8 quận của Thủ đô; một số cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc chật hẹp, đã xây dựng lâu năm nên xuống cấp nhiều, có cơ quan, đơn vị đang phải thuê địa điểm, không có thiết chế văn hoá riêng; phong trào văn nghệ, thể thao ở các cơ quan có ít đoàn viên hạn chế; cơ chế chính sách còn một số vấn đề bất cập…

Những yếu tố này đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, đôn đốc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa của CĐ Viên chức TP.

cong doan vien chuc thanh pho ha noi hieu qua tu cac phong trao
CĐ Viên chức TP tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Mặc dù vậy, theo ông Đặng Văn Hải- Phó Chủ tịch Thường trực CĐ Viên chức TP, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa luôn được CĐ Viên chức TP coi là một nhiệm vụ trọng tâm, từ đó có những biện pháp chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hàng năm, CĐ Viên chức TP đều phối hợp với một số LĐLĐ quận ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS triển khai thực hiện đăng ký, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để đăng ký, phối hợp với các đoàn thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

CĐ Viên chức TP cũng sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” trong các cơ quan, đơn vị; khích lệ CBCCVC tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đề tài, sáng kiến cải tiến, tham mưu đề xuất nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Trong đó, đáng chú ý là các đơn vị đều quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho CBCCVCLĐ như: Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thư viện, phòng đọc; trang bị máy móc, thiết bị phục vụ hội nghị và các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng... qua đó góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công tác và đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ.

Xác định việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, hàng năm, CĐ Viên chức TP đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc chủ động, tích cực phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức Hội nghị CBCCVC có hiệu quả cao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Hằng năm, đều có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC với chất lượng ngày càng tốt hơn, tinh thần dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể được phát huy.

Vai trò gương mẫu chấp hành kỷ luật lao động của mỗi CBCCVCLĐ ngày càng được nâng cao: Nghiêm túc thực hiện các quy định về thời gian làm việc, chế độ hội họp, quan hệ công tác; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý tài chính, tài sản, phương tiện phục vụ công tác; rèn luyện tác phong làm việc theo hướng chính quy và thực hiện nếp sống văn hóa công sở, gắn với thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng phương tiện làm việc, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm theo hướng tiết kiệm tối đa; tăng cường cải tiến lề lối, phương pháp làm việc nhằm giải quyết nhanh nhất công việc cho công dân; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc của mỗi CBCCVCLĐ.

Cùng với việc không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho CBCCVCLĐ, các Công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh việc động viên, khuyến khích CBCCVCLĐ không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, coi đây là một trong những tiêu chuẩn thi đua, nội dung phấn đấu, rèn luyện của mỗi CBCCVCLĐ.

Đi liền với đó, các chế độ, chính sách đối với CBCCVCLĐ như: Nâng lương, nâng lương sớm, nâng ngạch; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ được đảm bảo, góp phần xây dựng cơ quan đoàn kết, động viên cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác, say mê nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả

Với nhiều nỗ lực, sau 4 năm thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP lần thứ XII, việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa của các cơ quan, đơn vị có CĐCS trực thuộc CĐ Viên chức TP đã đạt được một số kết quả nhất định: Có 52/62 đơn vị (83,87%) đă đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 19 đơn vị đã được công nhận, 33 đơn vị chưa đến thời hạn kiểm tra, công nhận.

“Đáng nói hơn, phong trào đẫ góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo nên không khí làm việc khẩn trương nghiêm túc, khoa học, “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; rèn luyện tác phong chuẩn mực, thái độ văn minh, lối sống văn hóa cho đội ngũ CBCCVCLĐ” - Phó Chủ tịch Thường trực CĐ Viên chức TP Đặng Văn Hải nhìn nhận.

Từ những kết quả đã đạt được, ông Đặng Văn Hải cho biết, trong thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Ban Thường vụ CĐ Viên chức TP dự kiến sẽ triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ giải pháp. Cụ thể, CĐ Viên chức TP sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của CBCCVCLĐ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị với các đoàn thể, nhất là CĐ trong việc đăng ký, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chất lượng, hiệu quả công tác của CBCCVCLĐ.

Cùng đó, CĐ Viên chức TP sẽ tăng cường phối hợp với các Đoàn thể Khối, với LĐLĐ các quận trong việc chỉ đạo, hướng dẫn đăng ký, xây dựng, đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. CĐ Viên chức TP cũng sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” trong các cơ quan, đơn vị; khích lệ CBCCVC tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đề tài, sáng kiến cải tiến, tham mưu đề xuất nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, CĐ Viên chức TP sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc quyết liệt, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức CĐ trong việc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đăng ký, xây dựng, đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Phạm Diệp

Nguồn :