M
11:50 | 21/11/2018

Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Làm tốt vai trò trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC cho biết: Đến nay, có 21/24 đơn vị trực thuộc đã ký Thỏa ước lao động tập thể; 21/24 đơn vị đã xây dựng Quy chế đối thoại trong doanh nghiệp và Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 20/24 đơn vị đã xây dựng Quy chế tổ chức Hội nghị Người lao động.

cong doan tong cong ty udic lam tot vai tro trong thuc hien quy che dan chu o co so Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Chia sẻ bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình
cong doan tong cong ty udic lam tot vai tro trong thuc hien quy che dan chu o co so Công đoàn Tổng Công ty UDIC biểu dương 40 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
cong doan tong cong ty udic lam tot vai tro trong thuc hien quy che dan chu o co so 300 vận động viên dự Hội khỏe Tổng Công ty UDIC năm 2018

Với trách nhiệm đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ), từ đầu năm đến nay, Công đoàn (CĐ) Tổng Công ty đã chủ động tham gia quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động dôi dư, đảm bảo việc làm và các quyền lợi khác cho NLĐ.

cong doan tong cong ty udic lam tot vai tro trong thuc hien quy che dan chu o co so
Công ty CP Khóa Việt Tiệp (trực thuộc TCTy UDIC) là đơn vị thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể

Bên cạnh đó, CĐ đã chủ động phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các CĐ cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị người lao động. Tính đến hết tháng 10/2018, đã có 18/24 doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty có tổ chức CĐ tổ chức Hội nghị NLĐ.

Ông Nguyễn Huy Thành - Chủ tịch CĐ Tổng Công ty UDIC cho biết: Thực hiện “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT)”, đến nay, thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất, số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng tăng.

Hầu hết các doanh nghiệp có tổ chức CĐ đều đã ký TƯLĐTT, xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế đối thoại nơi làm việc. Đó là cơ sở để CĐ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Cụ thể, đến nay có 21/24 đơn vị đã ký TƯLĐTT; 21/24 đơn vị đã xây dựng Quy chế đối thoại trong doanh nghiệp và Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 20/24 đơn vị đã xây dựng Quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ Tổng Công ty lần thứ III, Ban Chấp hành CĐ Tổng Công ty thực hiện tham gia, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đã được CĐ các cơ sở tập trung triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ được coi trọng.

CĐ phối hợp với chính quyền thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Thông qua kiểm tra, đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật lao động và bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, góp phần cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự.

B.Duy

Nguồn :