M
12:50 | 09/01/2018

Công đoàn các KCN-CX Hà Nội: Nhận cờ đơn vị xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Công đoàn các KCN-CX Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả  một năm thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các KCN - CX Hà Nội Khoá III nhiệm kỳ 2017 - 2022; khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

nhan co don vi xuat sac cua tong ldld viet nam 67113 Nhận cờ đơn vị xuất sắc của Tổng liên đoàn
nhan co don vi xuat sac cua tong ldld viet nam 67113 Nhận cờ đơn vị xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Theo Phó chủ tịch công đoàn các KCN-CX Hà Nội Nguyễn Đình Thắng, năm 2017- một năm thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các KCN-CX Hà Nội Khoá III, Công đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác.

nhan co don vi xuat sac cua tong ldld viet nam 67113

Trong đó, các phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện mang lại kết quả thiết thực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ SXKD của DN, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định chính trị xã hội của Thủ đô. Công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động xã hội, từ thiện diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức, đa dạng, phong phú.

Công đoàn đã chủ động và có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng, tham gia với Ban quản lý và các ngành chức năng kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến CNLĐ và công đoàn. Tích cực tham gia giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ.

Công đoàn cũng đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể góp phần xây dựng và ổn định quan hệ lao động ở cơ sở. Cán bộ công đoàn các KCN-CX Hà Nội luôn đi sâu, đi sát nghiên cứu thực tiễn, nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Công đoàn các KCN-CX Hà Nội cũng đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động (NSDLĐ) chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ trước trong và sau Tết, sớm thông báo mức điều chỉnh tiền lương cơ bản, tiền thưởng Tết, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức xe ô tô đưa, đón CNVCLĐ về quê đón Tết, để CNLĐ yên tâm làm việc.

Cùng với đó Công đoàn phối hợp với Ban quản lý chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ theo quy định, thông qua việc tổ chức hội nghị góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở. Đặc biệt, công đoàn các KCN-CX tập trung tuyên truyền, vận động thành lập được 15/15 CĐCS (đạt 100%), kết nạp mới 15.052/15.000 đoàn viên (đạt 100,3%) kế hoạch giao.Tiếp nhận bàn giao 23 CĐCS với 7.012 lao động, trong đó đoàn viên là 5.068 người từ LĐLĐ quận huyện, công đoàn ngành…

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2018, Công đoàn các KCN-CX Hà Nội thống nhất nhiệm vụ và giải pháp: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện. Trong đó chủ động phối hợp với chuyên môn chỉ đạo CĐCS tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ hàng năm; xây dựng phương án SXKD, sắp xếp lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định.

Tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung TƯLĐTT, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân trong đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và đất nước.

Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH của đơn vị, Thủ đô và nhiệm vụ SXKD của DN; Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Nâng cao chất lượng phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động của Ban nữ công các cấp. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra; đẩy mạnh công tác tài chính công đoàn; Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp.

Với thành tích đã đạt được trong năm 2017, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội và Công đoàn Cty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐVN; LĐLĐ TP Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và Bằng khen cho 24 tập thể, 28 cá nhân.

Trần Vũ

Nguồn :