M
15:40 | 10/08/2018

Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Công an xã phải là lực lượng chính quy

Sáng nay, 10/8, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UB TVQH) cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

tin nhap 20180810152818 Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Vẫn băn khoăn cấp hàm
tin nhap 20180810152818 Sửa đổi Luật CAND trong thời điểm hiện nay là cấp bách
tin nhap 20180810152818 Cần thiết sửa đổi Luật Công an nhân dân

Trước đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh đã chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Về Công an xã, thị trấn trong hệ thống tổ chức Công an nhân dân, nhiều ý kiến tán thành xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy nhưng đề nghị trước mắt bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã tại một số địa bàn, đồng thời, có phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ Trưởng, Phó công an xã hiện nay theo lộ trình phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện ngân sách, địa bàn, bảo đảm tính khả thi, thống nhất với pháp luật có liên quan.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thấy rằng, khoản 2 Điều 18 dự thảo Luật đã giao Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, Chính phủ sẽ quy định cụ thể lộ trình xây dựng Công an xã, thị trấn để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện và đồng bộ với việc thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và để làm rõ cơ sở pháp lý về nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách đối với Công an xã trong giai đoạn chuyển tiếp, Thường trực Ủy ban Quốc phòng- An ninh đề nghị UB TVQH cho bổ sung điều khoản chuyển tiếp quy định về việc áp dụng Pháp lệnh Công an xã và các luật có liên quan. Đồng thời, bổ sung vào điều khoản sửa đổi để sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật có liên quan như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

tin nhap 20180810152818
Ảnh minh họa (Dantri.com)

Việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy nhằm bảo đảm nguyên tắc thống nhất về tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân theo 4 cấp; tương xứng với vị trí của Công an xã, theo đó Công an xã là một cấp trong Công an nhân dân.

Theo Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, song song với việc xây dựng Công an xã chính quy, Chính phủ vẫn tiếp tục sử dụng lực lượng Công an viên để phối hợp, hỗ trợ Công an xã chính quy thực hiện nhiệm vụ làm nòng cốt trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Như vậy, dự thảo Luật Chính phủ trình phù hợp với chủ trương của Đảng về chính quy Công an xã và phù hợp với ý kiến đại biểu Quốc hội về sử dụng lực lượng bán chuyên trách trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở...

Đánh giá cao tinh thần khẩn trương xây dựng dự thảo Luật của Chính phủ và Ủy ban thẩm tra, các thành viên UB TVQH nhận định, về cơ bản, các nội dung của dự thảo luật đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội cũng như ý kiến của UB TVQH.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến cho rằng, việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trong tình hình hiện nay là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, việc chuyển đổi nên thực hiện chuyển dần, từng bước, theo lỗ trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề nghị nên quy định rõ thời hạn chuyển đổi công an xã sang chính quy trong vòng bao nhiêu năm ngay trong dự thảo Luật. Theo đó, những xã trong thời gian chưa chuyển đổi vẫn áp dụng Pháp lệnh Công an xã.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là một chủ trương lớn, thay đổi hẳn vị trí pháp lý của Công an xã. Do vậy, để đảm bảo tính khả thi, Ban soạn thảo cần có Báo cáo tổng kết đánh giá tác động một cách toàn diện về vấn đề này; dự báo cụ thể và toàn diện về kinh phí, nguồn lực, biên chế, cơ sở vật chất… cho việc chuyển đổi.

Nguồn :