M
10:29 | 26/04/2018

Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội:

Chú trọng giáo dục chính trị cho đoàn viên công đoàn

Thời gian qua, Công đoàn (CĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

chu trong giao duc chinh tri cho doan vien cong doan Tháng Công nhân 2018: Chú trọng chăm lo lợi ích vật chất cho đoàn viên
chu trong giao duc chinh tri cho doan vien cong doan Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên công đoàn và NLĐ

Nhiều đổi mới trong giáo dục đoàn viên

Ban Chấp hành CĐ Công an Thành phố đã chỉ đạo BCH các CĐCS tổ chức phổ biến, quán triện cho đoàn viên CĐ những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Công an CĐ cấp trên, Công an Thành phố.

chu trong giao duc chinh tri cho doan vien cong doan
Hội nghị đại biểu Công đoàn Công an thành phố Hà Nội giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc, của Đảng, của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ đối với Đảng, Nhà nước. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao.

CĐ Công an Thành phố đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động 100% CĐCS, đoàn viên CĐ thực hiện Chỉ thị số 05/CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tổ chức và tham gia tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐ CAND, Công an Thành phố như: Nghị quyết 28 của BCH TƯ Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của CĐ CAND...

Về công tác giáo dục truyền thống, CĐ Công an Thành phố đã thực hiện đổi mới phù hợp với từng đối tượng, đoàn viên CĐ thông qua những hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đảng, Thủ đô và của ngành.

Các hình thức tổ chức thường xuyên đổi mới, sáng tạo, đa dạng và phong phú như: Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, thường xuyên tổ chức các hoạt dộng “Về nguồn”, tham quan các di tích lịch sử, ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, của lực lượng công an. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhiều CĐCS đã tổ chức cho đoàn viên CĐ thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vĩnh Mốc...

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao luôn được Công đoàn Công an Thành phố, các CĐCS chủ động tổ chức với nhiều nội dung, hình thức thể loại phong phú, đa dạng, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên trong đơn vị tham gia. Các giải đấu thường niên của các CĐCS như giải thi đấu bóng bàn hàng năm của CĐ Phòng PH41B; giải bóng đá của CĐ báo An ninh Thủ đô, CĐ Phòng Hậu cần, ban quản lý dự án...

Qua các giải đấu, các hội diễn nghệ thuật, các cuộc giao lưu đã tạo nên không khí sôi nổi, nâng cao sức khỏe tinh thần đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, CĐ Công an Thành phố cũng tích cực tham gia các phong trào, các hội thi do CĐ CAND phát động như Hội thao CĐ CAND; Hội thi lái xe giỏi; Hội thi điều dưỡng viên giỏi; Hội thi tuyên truyền viên An toàn giao thông; Hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng trong CĐ CAND.

Qua các phong trào, nhiều cá nhân, tập thể đã đạt giải cao, được CĐ CAND, Giám đốc Công an Thành phố tặng bằng khen. Qua đó đẩy mạnh phong trào thể dục thể theo rèn luyện thể chất cho cán bộ đoàn viên CĐ và xây dưng đời sống văn hóa mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, mở rộng giao lưu, học hỏi cho đoàn viên CĐ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong những năm qua đã được đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức. Các hoạt động đều có chủ đề tư tưởng cao, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm chính trị nhằm động viên cán bộ, đoàn viên CĐ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước. Từ đó, đoàn viên CĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm để lao động sáng tạo, lao động có hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng đơn vị ngày một trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức hiệu quả nhiều phong trào thi đua

Trong những năm qua, các CĐCS trong Công an Thành phố liên tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, tạo nên sức mạnh và chuyển biến rõ nét với các mục tiêu cụ thể, thu hút đoàn viên CĐ và người lao động tham gia. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đơn vị và cho Công an Thành phố hàng trăm triệu đồng và được lãnh đạo Công an Thành phố ghi nhận.

Điển hình như các công trình: Bếp ăn kiểu mẫu, căng tin tự quản, nâng cao chất lượng bữa ăn phục vụ cán bộ chiến sỹ, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, tổ lái xe tốt, công trình xây dựng chất lượng, hiệu quả...

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với chủ đề “Chủ động hội nhập, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác”, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, các CĐCS có đăng ký hàng năm có từ 1 – 2 công trình sản phẩm hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công trình, sản phẩm, phần việc do CĐ đảm nhận

Các phong trào thi đua đa dạng, phong phú với những nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ chiến đấu. Thông qua các phong trào thi đua đã thực sự nêu cao tính chủ động, sáng tạo từng bước gắn kết trách nhiệm, nhiệm vụ của CĐ với phong trào chung của đơn vị. Kết thúc các phong trào thi đua, CĐ Công an Thành phố và CĐCS tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích, báo cáo CĐ CAND đề xuất tặng bằng khen, biểu dương khen thưởng dưới nhiều hình thức.

CĐ Công an Thành phố cũng tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về “Vệ sinh an toàn lao đọng – Phòng chống cháy nổ” và Tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động do Chính phủ, Bộ Công an, CĐ CAND, CĐ Công an Thành phố phát động như: Cải thiện điều kiện làm việc, môi trường trong đơn vị; vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể; giữ xe tốt, lái xe an toàn; tham gia phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa; làm sạch nơi làm việc và cảnh quan đơn vị...

Tích cực tham gia chương trình tôn vinh gương đoàn viên CĐ CAND – Quân đội nhân dân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2015 và 5 năm 2012 – 2017 do Bộ Công an phối hợp với Quân đội nhân dân tổ chức.

Qua đó, 1 tập thể, 5 đoàn viên CĐ được tôn vinh, tặng thưởng, tham gia chương trình gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm trong CĐ CAND và Quân đội nhân dân. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm công tác thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân trong CĐ Công an Thành phố có thành tích, góp phần động viên, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát triển mô hình sáng kiến, sáng tạo trong công tác CĐ.

Võ Hoàng

Nguồn :