M
11:45 | 14/01/2018

Chương trình Ngữ văn THPT mới:

Chỉ còn 6 tác phẩm bắt buộc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) sắp công bố dự thảo chương trình môn học mới, theo đó, môn Ngữ văn THPT trong chương trình mới chỉ còn 6 tác phẩm bắt buộc: bài thơ Thần, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Truyện Kiều, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc và Tuyên ngôn độc lập.

chi con 6 tac pham bat buoc Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường học không đảm bảo an toàn
chi con 6 tac pham bat buoc Đến năm 2025, tất cả học sinh được học chương trình ngoại ngữ 10 năm
chi con 6 tac pham bat buoc Áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2019-2020

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, dự kiến trong tháng 1/2018, dự thảo các chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được Bộ GD&ĐT xin ý kiến góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Theo đó, chương trình môn học mới được biên soạn theo chương trình tổng thể để đảm bảo tính nhất quán, liên thông, phù hợp học sinh các cấp và đảm bảo định hướng chung của chương trình.

chi con 6 tac pham bat buoc
Chương trình Ngữ Văn THPT mới sẽ chỉ còn 6 tác phẩm bắt buộc (Ảnh minh họa)

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đối với chương trình Ngữ Văn THPT mới sẽ chỉ còn 6 tác phẩm bắt buộc gồm: bài thơ Thần, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Truyện Kiều, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc và Tuyên ngôn độc lập.

GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, chương trình Ngữ văn mới được xây dựng dựa trên các phẩm chất và năng lực cần có của người học, để lựa chọn nội dung dạy học. Theo đó, các yêu cầu cần đạt của mỗi lớp tập trung vào 4 kỹ năng lớn là đọc, viết, nói và nghe.

Bên cạnh đó, chương trình Ngữ văn mới sẽ chú trọng hình thành phương pháp đọc hiểu, cách tạo lập văn bản, thực hành, vận dụng nhiều kiểu loại văn bản khác nhau, cách trình bày, nhằm phát triển năng lực giao tiếp, năng lực thẩm mỹ của người học.

Ngoài các yêu cầu cần đạt và nội dung dạy cơ bản, cốt lõi, thống nhất bắt buộc đối với học sinh toàn quốc cấp THPT, chương trình còn nêu lên nội dung một số chuyên đề tự chọn (35 tiết/lớp/năm) nhằm đáp ứng yêu cầu cho những học sinh có thiên hướng khoa học xã hội và nhân văn...

Mai Quý

Nguồn :