M
15:24 | 10/01/2019

Chế độ tử tuất cho người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện?

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Tuấn Anh ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội hỏi: Tôi đã từng có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, nay tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Vậy, trường hợp của tôi có được xem xét giải quyết chế độ tử tuất không?

che do tu tuat cho nguoi tham gia bhxh bat buoc va tu nguyen Ngành BHXH: Triển khai nhiệm vụ từ những ngày đầu năm
che do tu tuat cho nguoi tham gia bhxh bat buoc va tu nguyen Tăng cường tính tuân thủ thực hiện pháp luật BHXH

- Vấn đề ông hỏi, Ban Thực hiện chính sách BHXH (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết: Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ, người tham gia BHXH tự nguyện chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết mà trước đó có thời gian đóng BHXH bắt buộc thì chế độ tử tuất được thực hiện như sau:

Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần.

Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở đối với người chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ tử tuất từ đủ 60 tháng trở lên

c) Người tham gia BHXH tự nguyện đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc.

Người tham gia BHXH tự nguyện chết hoặc bị Tòa án tuyên bố́ là đã chế́t thuộc một trong các trường hợp sau thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng:

a) Đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần;

b) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trường hợp thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết mà không có thân nhân theo quy định thì việc xác định người nhận trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

N.L

Nguồn :