M
06:47 | 17/02/2015

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã, đang và sẽ làm hết sức mình vì đời sống, việc làm của CNLĐ

Năm 2014, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ Thủ đô tiếp tục có nhiều hoạt động nổi bật. Có thể nói, các cấp CĐ Thủ đô đã làm hết sức mình vì đời sống, việc làm của CNLĐ. Trước thời khắc của mùa xuân mới Ất Mùi, đồng chí Trần Văn Thực, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo LĐTĐ về những công việc đã làm được và những định hướng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả của các cấp CĐ Thủ đô.

PV:  Thưa Chủ tịch, mỗi độ Xuân về, Chủ tịch thường trăn trở điều gì?

Chủ tịch Trần Văn Thực: Mỗi độ Xuân về, mỗi cán bộ Công đoàn đều có nỗi trăn trở chung, đó là làm sao để mỗi người lao động đều được đón một cái tết đủ đầy. Có đi cơ sở, có gần gũi CNLĐ mới thấy được cuộc sống của nhiều CNLĐ còn không ít khó khăn. Nhiệm vụ của Công đoàn là làm gì để giúp họ giảm bớt những khó khăn ấy. Cá nhân tôi cũng vậy, luôn chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát cơ sở, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của NLĐ để cùng với các cấp, các ngành giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng ấy, giúp NLĐ có một cái tết vui vẻ bên gia đình.

PV: Thưa Chủ tịch, với cương vị lãnh đạo cao nhất của tổ chức CĐ Thủ đô, xin Chủ tịch đánh giá những nét nổi bật nhất của phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ Thủ đô trong năm 2014, đặc biệt là việc chăm lo đời sống cho NLĐ?

Chủ tịch Trần Văn Thực: Có thể khẳng định trong năm 2014, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của những năm trước, CĐ Thủ đô đã làm được rất nhiều việc, công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ, tham gia quản lý, thực hiện các chính sách, pháp luật trong việc chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được coi trọng và đạt hiệu quả. Có thể kể ra một số việc nổi bật như: Xây dựng mái ấm công đoàn; giải quyết tốt Quỹ trợ vốn cho CNLĐ vay phát triên kinh tế gia đình; tổ chức hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ăn tết; trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, mô hình tổ tự quản tại các khu nhà trọ của CNLĐ; chương trình “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”; phát hành miễn phí hơn 4.000 tờ báo Lao động Thủ đô tới CNLĐ tại các KCN-KCX… đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ Thủ đô cũng đã làm tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý cho NLĐ. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới các CĐCS ngoài nhà nước cũng đạt được nhiều hiệu quả. Các cấp CĐ giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt, tích cực chủ động trong việc tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi trong CNLĐ, nâng cao năng suất lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định SXKD, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Đặc biệt khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép vào vùng biển Việt Nam, CĐ các cấp trong thành phố đã bám sát CNLĐ ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để nắm bắt tình hình, cùng các cấp, ngành tuyên truyền, vận động CNLĐ không tham gia biểu tình, không bị kích động gây rối như một số địa phương khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

PV: Năm 2015, có thể nói là năm bản lề quan trọng để các cấp CĐ Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Công đoàn thành phố lần thứ XV, với dự báo bên cạnh các cơ hội, thuận lợi còn  không ít khó khăn thách thức , để đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động có hiệu quả, ý kiến của Chủ tịch về vấn đề này như thế nào?

Chủ tịch Trần Văn Thực: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ Thủ đô cũng còn nhũng hạn chế cần khắc phục. Để thực hiện thắng lợi NQ đại hội CĐ thành phố lần thứ XV và NQ Đại hội CĐVN lần thứ XI, các cấp CĐ Thủ đô cần phát huy vai trò cầu nối, xây dựng tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động nhằm đẩy mạnh CNH-HĐH. Chính vì vậy,  mục tiêu có ý nghĩa chiến lược của CĐ là phải tập trung xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Phải từng bước nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt để cán bộ CĐ đáp ứng được yêu câu của thời kỳ mới. Muốn làm tốt điều này, trước hết các cấp CĐ cần tập trung vào một số vấn đề cụ thể: Chăm lo xây dựng và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; nâng cao trình độ cán bộ CĐ bên cạnh việc tham gia xây dựng đội ngũ công nhân của thành phố lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, vững vàng về chính trị tư tưởng, có trình độ học vấn, kỹ thuật công nghệ và tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật , tác phong công nghiệp, năng động sáng tạo. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, như: phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”… Trước mắt, cần chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên và người lao động thông qua đại hội CNVC, hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giám sát việc thực hiện ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập các CĐCS, trọng tâm là khu vực kinh tế ngoài nhà nước; xây dựng CĐ vững mạnh.

Cán bộ công đoàn phát tờ rơi tư vấn pháp luật cho CNLĐ

PV: Hơn 5 năm thực hiện NQ 20 của Trung ương Đảng (khóa X) về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH –HĐH đất nước”, vị trí và  đời sống của CNLĐ trên mọi lĩnh vực đã được cải thiện rõ rệt. Để tiếp tục thực hiện NQ, đối với tổ chức Công đoàn cần phải làm gì, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Trần Văn Thực: Trước hết cần khẳng định việc Trung ương ban hành NQ 20 có ý nghĩa rất lớn, chứng minh rằng giai cấp công nhân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để phát triểnvà nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ CNH-HĐH không chỉ là nhiệm vụ riêng của tổ chức Công đoàn. Đất nước và Thủ đô tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, sự chênh lệch giàu nghèo có khoảng cách lớn, đa số NLĐ sống vẫn khó khăn, chưa được hưởng thụ tương xứng với sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, đòi hỏi các cấp, các ngành và tổ chức CĐ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa các NQ của Đảng, của CĐ vào cuộc sống, góp phần vào sự phát triên KTXH, nâng chất lượng cuộc sống của NLĐ, phát triển đoàn viên và nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ.

Với tổ chức CĐ Thủ đô, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp CĐ đã, đang và sẽ làm hết sức mình vì đời sống, việc làm của CNLĐ. Ngoài những kết quả như trên đã nói, CĐ thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ luôn đổi mới phương thức hoạt động, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn với phương châm hướng về người lao động, tham gia giải quyết kịp thời những quyền lợi chính đáng, những bức xúc của CNLĐ; phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện để CNLĐ yên tâm gắn bó, phát huy hết khả năng chung tay xây dựng thành phố phát triển.

PV: Trước thời khắc của mùa xuân mới Ất Mùi, Chủ tịch có tâm sự và nhắn nhủ gì tới CNVCLĐ và hoạt động CĐ Thủ đô?

Chủ tịch Trần Văn Thực:  Năm 2014, tình hình thế giới và trong nước , bên cạnh những mặt thuận lợi vẫn còn những  khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng suy thoái kinh tế đã khiến hàng ngàn doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng hoạt động, dẫn đến hàng vạn CNLĐ mất việc hoặc có nguy cơ mất việc làm. Song với sự nỗ lực, chủ động của Đảng bộ, chính quyền các cấp  và nhân dân Thủ đô, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lao động hết mình của đội ngũ CNVCLĐ, Thủ đô Hà Nội vẫn không ngừng phát triển và giành được nhiều thắng lợi trên tất cả lĩnh vực. Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của CNVCLĐ và các cấp công đoàn từ thành phố đến cơ sở đã khắc phục mọi khó khăn, năng động sáng tạo, lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của đơn vị, cải thiện đời sống người lao động, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung hoạt động công đoàn.

Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các ban, ngành của thành phố, các công đoàn ngành trung ương trong năm qua đã dành cho tổ chức Công đoàn Thủ đô sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ sâu sắc có hiệu quả, chúng tôi coi đây là nhân tố quan trọng giúp tổ chức Công đoàn Thủ đô và phong trào CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Qua báo Lao động Thủ đô, tôi chúc toàn thể CNVCLĐ và cán bộ công đoàn các cấp đón Xuân mới Ất Mùi vui vẻ, thắng lợi; chúc mọi gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

PV: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch!l

Nguyễn Mẫn Nhuệ (Thực hiện)

Nguồn :