M
16:33 | 11/10/2016

Ðan Mạch và Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại

Trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Ðối tác Toàn diện Việt Nam - Ðan Mạch, Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen đồng chủ trì đã được tổ chức ngày 11.10.2016 tại Hà Nội.

an mach va viet nam thuc day hop tac kinh te va thuong mai Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam- Thái Lan
an mach va viet nam thuc day hop tac kinh te va thuong mai Iran thúc đẩy quan hệ thương mại ở Châu Âu
an mach va viet nam thuc day hop tac kinh te va thuong mai Việt Nam coi trọng hợp tác nhiều mặt với Hoa Kỳ
an mach va viet nam thuc day hop tac kinh te va thuong mai
Toàn cảnh phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch.

Tại cuộc họp, hai Bộ trưởng đã ghi nhận những bước phát triển nhanh trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương giữa Việt Nam - Đan Mạch trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi 2 nước đã trở thành Đối tác toàn diện vào năm 2013 và ký kết các kế hoạch hành động cụ thể sau đó cho năm 2014-2015 và năm 2016.

Tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam đối với việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư giữa 2 nước cũng được nhấn mạnh tại cuộc họp.

Về hợp tác phát triển, 2 bên đã đạt được thoả thuận về lộ trình hài hòa thủ tục của 2 bên để tiếp tục thúc đẩy Chương trình Tài chính Doanh nghiệp Danida ở Việt Nam nhằm hướng tới tài trợ các dự án có quy mô phù hợp, tận dụng được công nghệ, kỹ thuật hiện đại của Đan Mạch.

Hai Bộ trưởng cũng đã ghi nhận tầm quan trọng của chương trình Hợp tác Ngành chiến lược giữa các bộ, ngành Việt Nam với Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường, thực phẩm và nông nghiệp, y tế và giáo dục.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, 2 Bộ trưởng cũng chỉ ra các hạn chế cần khắc phục, thông qua những biện pháp tăng cường hơn vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ, các doanh nghiệp của 2 bên; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả để xử lý kịp thời những vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư.

Trên tinh thần hợp tác thông qua cơ chế họp Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ, 2 bên tin tưởng rằng quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển hơn, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động của Hiệp định Đối tác toàn diện mà 2 bên đã cam kết.

Lê Quang Vinh

Nguồn :