M
11:09 | 02/03/2018

Công đoàn huyện Mê Linh:

Xứng đáng với niềm tin của người lao động

Luôn đồng hành với người lao động, nhất là trong những lúc khó khăn, từng bước giúp họ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần là phương châm hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn huyện Mê Linh trong  suốt 5 năm qua. 

xung dang voi niem tin cua nguoi lao dong 69720 Nâng cao chất lượng nguồn lao động đưa đi làm việc tại nước ngoài
xung dang voi niem tin cua nguoi lao dong 69720 Xứng đáng với niềm tin của người lao động

Chính nhờ phương châm ấy, hình ảnh những cán bộ công đoàn huyện Mê Linh ngày càng trở lên gần gũi với đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn đã trở thành nơi đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn huyện gửi trọn niềm tin.

xung dang voi niem tin cua nguoi lao dong 69720
Đồng chí Lê Thanh Hùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện trao cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố cho trường THCS Trưng Vương

Luôn đồng hành với người lao động

Theo ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh, mặc dù mức lương tối thiểu vùng của người lao động hàng năm đều được điều chỉnh tăng từ 7-12,4% song do giá cả hàng hóa tiêu dùng, các dịch vụ xã hội, mặt hàng thiết yếu tăng cao nên mức tiền lương tối thiểu vùng hiện vẫn chưa đảm bảo được mức sống tối thiểu của người lao động.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải tiếp tục thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động hoặc giải thể; tình trạng thiếu việc làm đã ảnh hưởng khó khăn tới đời sống người lao động.

Trước thực tế này, việc thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ được LĐLĐ huyện Mê Linh coi là nhiệm vụ trọng tâm số một.

Để tăng cường cơ sở pháp lý trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện Mê Linh đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp và các cơ quan chức năng tham gia triển khai thực hiện chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNLĐ đồng thời chú trọng việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT, góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi cho NLĐ, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị. Đến nay có 21/24 doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện đã ký TƯLĐTT đạt tỷ lệ 87,5%.

Đểgiúp người lao độngđược phát huy quyền dân chủ, hàng năm, các cấp công đoàn huyện Mê Linh đều phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp tập trung chỉ đạo hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị Người lao động, xây dựng nội quy, quy ước thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kết quả các đơn vị tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức đạt 100%, các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động đạt 87.5%. Thông qua hội nghị đã phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng, giám sát thực hiện TƯLĐTT, Quy chế dân chủ cơ sở, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động, bàn và quyết định các biện pháp giải quyết khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Quận thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra pháp luật lao động, giám sát việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách cho đoàn viên và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua kiểm tra, giám sát, LĐLĐ Quận đã nhắc nhở, hướng dẫn một số đơn vị còn vi phạm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chế độ, chính sách đối với người lao động.

Trước thực trạng nợ đọng BHXH còn diễn ra gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động, LĐLĐ huyện Mê Linh đã tích cực xúc tiến việc thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên công đoàn và người lao động tại tòa án theo quy định của pháp luật. Đến nay, LĐLĐ huyện đã nhận được 2 hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng BHXH, sau khi thông báo khởi kiện các doanh nghiệp đã tự giác nộp tiền …

Cùng với chú trọng bảo vệ quyền lợi, đảm bảo chế các chế độ chính sách, việc nắm tình hình đời sống việc làm, chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ vật chất cho đoàn viên, CNVCLĐ, đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện cũng được LĐLĐ huyện Mê Linh đặc biệt quan tâm.

Trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã trao 840 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn cho CNVCLĐ với số tiền 357 triệu đồng; hỗ trợ 10 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng Mái ấm công đoàn, với tổng số tiền 434 triệu đồng.

LĐLĐ huyện cũng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho CNVCLĐ vay tạo việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương

Ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh bộc bạch, dù công đoàn có chăm lo đến mấy, nhưng nếu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó, doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, thì đời sống việc làm của người lao động cũng khó có thể được cải thiện.

Nhận thức được điều này, song song với đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm lo, hỗ trợ người lao động, LĐLĐ huyện Mê Linh cũng chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước khích lệ sức sáng sạo, tinh thần hăng say lao động sản xuất của người lao động.

Nòng cốt của các phong trào thi đua trong CNVCLĐ huyện Mê Linh chính là thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi, phát huy sáng kiến sáng tạo, Người tốt việc tốt, thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà hay các phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, v.v…

Thông qua thi đua, trong 05 năm qua, CNVCLĐ huyện đã phát huy 4.310 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại ở cấp cơ sở, trong đó có 2.262 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện và 663 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp thành phố, được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cũng thông qua thi đua, trong đội ngũ CNVCLĐ huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Cụ thể, đã có trên 1000 lượt CNLĐ đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, 115 Công nhân giỏi cấp huyện, 05 công nhân giỏi Thủ đô, 4.310 lượt đề tài Sáng kiến sáng tạo, 05 sáng kiến được biểu dương sáng kiến sáng tạo Thủ đô.

“Nhìn chung phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ huyện trong nhiệm kỳ qua đã bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện và cơ sở với những nội dung, hình thức được đổi mới, những giải pháp cụ thể đã tạo động lực khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động sáng tạo quyết tâm vượt khó, dám nghĩ dám làm, tiếp thu và làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của đội ngũ CNVCLĐ huyện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, của Thủ đô từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”- ông Lê Thanh Hùng nhìn nhận.

Những cố gắng, nỗ lực của các cấp công đoàn huyện Mê Linh trong nhiệm kỳ vừa qua đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý các cấp như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, Cờ và Bằng khen của LĐLĐ Thành phố, giấy khen của Huyện ủy, UBND huyện Mê Linh v.v...

Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Hùng, phần thưởng lớn nhất đối với các cán bộ công đoàn huyện Mê Linh chính là niềm tin của người lao động ngày càng được nâng cao. ‘Trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn huyện Mê Linh sẽ tiếp tục thực hiện phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của tổ chức Công đoàn và xứng đáng với niềm tin yêu của đoàn viên công đoàn, người lao động”- ông Lê Thanh Hùng khẳng định.

Phạm Diệp

Nguồn :