M
11:27 | 24/05/2018

Hàng trăm nghìn tỷ đồng được chi cho bảo vệ môi trường

Vấn đề hiệu quả và quản lý nguồn chi ra sao?

Theo thống kê của Bộ Tài chính, chi cho bảo vệ môi trường (BVMT) giai đoạn 2012 - 2016 khoảng 131.857 tỷ đồng. Bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng/năm, cao hơn số thu thuế BVMT của giai đoạn này (khoảng gần 106 nghìn tỷ đồng).

van de hieu qua va quan ly nguon chi ra sao Nhiều hoạt động hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018
van de hieu qua va quan ly nguon chi ra sao Kêu gọi "Cùng hành động vì Môi trường Thủ đô"
van de hieu qua va quan ly nguon chi ra sao Đề xuất tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu: Liệu có quá cao!

Cụ thể: Tổng số chi thường xuyên cho BVMT khoảng 89.131 tỷ đồng. Trong đó, chi thường xuyên từ NSNN (NSTW và NSĐP) bố trí trực tiếp cho sự nghiệp BVMT (không quá 1% tổng chi NSNN) khoảng 52.420 tỷ đồng...

van de hieu qua va quan ly nguon chi ra sao
Bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm của mỗi quốc gia; cộng đồng và từng công dân

Chi các hoạt động kinh tế của NSTW (gồm chi thực hiện các dự án điều tra, đánh giá về đất đai, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo... bố trí trong dự toán chi NSNN hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả...; chi thực hiện các chính sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa, phát triển rừng, duy tu đê điều, nuôi trồng hải sản...) khoảng 36.711 tỷ đồng.

Ngoài chi thường xuyên cho BVMT, còn 2 khoản chi lớn khác là tổng chi đầu tư phát triển của NSTW là khoảng 24.246 tỷ đồng cho các chương trình liên quan đến khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...; và tổng chi từ dự phòng NSTW để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ các địa phương xử lý nhiệm vụ đột xuất, cấp bách trong năm như đê kè, hồ chứa... khoảng 18.480 tỷ đồng. Ngoài các nội dung chi nêu trên, còn một số nhiệm vụ do NSNN chi trả góp phần BVMT như các dự án, chương trình khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ xanh, bền vững...

van de hieu qua va quan ly nguon chi ra sao
Chi để cải thiện môi trường là viêc làm mang tính chiến lược. Song điều người dân muốn là hiệu quả các nguồn chi đó ra sao? Chi như thế nào? Rất cần báo cáo chi tiết của Bộ Tài nguyên - Môi trường (ảnh môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm- báo QT)

Bộ Tài chính đánh giá, qua hơn 6 năm triển khai thực hiện, chính sách thuế BVMT đã cơ bản đạt được yêu cầu đề ra, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường với nhu cầu ngày càng tăng, đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, giảm các tác động có hại đến môi trường sinh thái.

Thực ra nếu nhìn vào các con số thống kê trên vẫn chỉ mang tính định lượng. Còn cái mà người dân muốn biết con số hiệu quả thực chất sử dụng đồng vốn bảo vệ môi trường ra sao? Quá trình sử dụng thế nào? Đồng vốn ngân sách bỏ ra đã thực sự đáp ứng được yêu cầu. Dẫu sao đây chỉ là báo cáo của bộ quản lý Nhà nước về tài chính, còn trách nhiệm “giải trình” phải là Bộ Tài nguyên -Môi trường. Dư luận mong muốn Bộ TNMT phải đưa ra những con số thuyết phục trước khi thống nhất đề xuất mức tăng kịch trần Thuế BVMT đối với mặt hàng xăng, dầu!

Hương Phạm

Nguồn :