M
17:45 | 28/08/2019

Từ 1/9: Hà Nội triển khai giao dịch điện tử với thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội ngắn hạn

(LĐTĐ) Từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ngắn hạn (ốm đau - thai sản - dưỡng sức phục hồi sức khỏe) qua hệ thống giao dịch điện tử.  

tu 19 trien khai giao dich dien tu voi thu tuc huong bao hiem xa hoi ngan han Kiến nghị tăng cường thanh tra hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tu 19 trien khai giao dich dien tu voi thu tuc huong bao hiem xa hoi ngan han Vận động đảng viên gương mẫu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tu 19 trien khai giao dich dien tu voi thu tuc huong bao hiem xa hoi ngan han Đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên phải chịu tiền lãi

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3439/BHXH-CĐBHXH gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn.

tu 19 trien khai giao dich dien tu voi thu tuc huong bao hiem xa hoi ngan han
Từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ngắn hạn qua hệ thống giao dịch điện tử.

Theo đó, kể từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ngắn hạn (ốm đau - thai sản - dưỡng sức phục hồi sức khỏe) qua hệ thống giao dịch điện tử. Thực hiện tiếp nhận Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng hướng dẫn cụ thể các đơn vị sử dụng lao động thực hiện triển khai giao dịch điện tử để giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe với cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống phần mềm giao dịch điện tử.

Cụ thể, đối với đơn vị đang sử dụng Hệ thống kê khai của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN) đề nghị liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp để được hỗ trợ và thực hiện kê khai danh sách 01B-HSB khi có phát sinh.

Đối với đơn vị đang sử dụng Hệ thống hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động truy cập tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn thực hiện lập danh sách 01B-HSB khi có phát sinh.

Đơn vị sử dụng lao động thực hiện gửi hồ sơ, chứng từ giấy về cơ quan Bảo hiểm xã hội qua dịch vụ Bưu chính, công ích (Lưu ý: gửi chứng từ kèm theo kể từ thời điểm hoàn tất việc giao dịch điện tử theo mẫu 01B-HSB); ký điện tử trên mẫu quy định và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về giao dịch điện tử, đề nghị liên hệ trực tiếp với các nhà I-VAN để được tư vấn, hỗ trợ.

Đối với vướng mắc về công nghệ thông tin và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đề nghị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (qua phòng Công nghệ thông tin, điện thoại: 024 37236558 hỗ trợ phần mềm và phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, điện thoại: 024 37223262) để được hướng dẫn.

Nguồn :