M
22:12 | 09/08/2019

Đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên phải chịu tiền lãi

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 3081/BHXH-KTTN gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

don vi cham dong bao hiem xa hoi tu 30 ngay tro len phai chiu tien lai Thời hạn sử dụng thẻ BHYT học sinh, sinh viên
don vi cham dong bao hiem xa hoi tu 30 ngay tro len phai chiu tien lai Huyện Mê Linh đứng đầu Thành phố về tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội
don vi cham dong bao hiem xa hoi tu 30 ngay tro len phai chiu tien lai Huyện Chương Mỹ: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 96%

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Thành phố nhận được đề nghị của các đơn vị sử dụng lao động về việc giảm tiền lãi chậm nộp và khoanh nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (sau đây ghi chung là bảo hiểm xã hội), Bảo hiểm xã hội Thành phố có ý kiến như sau:

don vi cham dong bao hiem xa hoi tu 30 ngay tro len phai chiu tien lai
Trường hợp đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên phải chịu tiền lãi chậm đóng theo quy định tại Điều 6, khoản 3, Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg.

Căn cứ Điều 21, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Điều 15, Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13; Điều 44, Luật Việc làm số 38/2013/QH13; Điều 41, 44, Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13: Hằng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, trích từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Trường hợp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên phải chịu tiền lãi chậm đóng theo quy định tại Điều 6, khoản 3, Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg, ngày 27/11/2015, của Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, đối chiếu các quy định hiện hành, chưa có quy định về việc giảm lãi, khoanh nợ đối với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội. Việc chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp vi phạm Điều 26, Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, mức xử phạt: Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Về biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng; buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng). Đồng thời, tại Điều 214, 216 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 quy định về việc phạt tiền, phạt tù đối với tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trích, đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bảo Duy

Nguồn :