M
13:39 | 30/07/2018

Trong tháng 7 diện tích rừng bị thiệt hại ước tính khoảng 720,3ha

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 7/2018, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 720,3ha, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm trước…

trong thang 7 dien tich rung bi thiet hai uoc tinh khoang 7203ha Nhìn từ những mất mát mang tên thiên tai
trong thang 7 dien tich rung bi thiet hai uoc tinh khoang 7203ha “Phượt cột mốc”
trong thang 7 dien tich rung bi thiet hai uoc tinh khoang 7203ha Khôi phục rừng tự nhiên giúp giảm thiệt hại thiên tai

Theo đó, số diện tích rừng bị thiệt hại do cháy là 279,3ha, giảm 27,9%, riêng số diện tích rừng bị chặt phá khoảng 414ha, giảm 24,1%.

trong thang 7 dien tich rung bi thiet hai uoc tinh khoang 7203ha
Phát triển rừng sẽ góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây nên. Ảnh: Đinh Luyện

Báo cáo cũng cho thấy, trong tháng 7, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 14,2 nghìn ha, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,2 triệu cây, giảm 0,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.042 nghìn m3, tăng 5,4%; sản lượng củi khai thác giảm 0,6%.

Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác trong tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Nghệ An tăng 24,9%; Quảng Ngãi tăng 16%; Quảng Trị tăng 14,6%; Phú Thọ tăng 11%; Bắc Giang tăng 8,7%.

Tính chung 7 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 115,8 nghìn ha, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 42,8 triệu cây, tăng 0,1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 6.486 nghìn m3, tăng 8,5%; sản lượng củi khai thác đạt 14,8 triệu ste, giảm 1,6%.

Nguồn :