M
12:03 | 27/05/2018

Triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Với mục tiêu tập trung sức mạnh của toàn ngành để phục vụ tốt công tác Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tiến hành hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

trien khai nhiem vu phong chong thien tai tim kiem cuu nan nam 2018 Trao giải cuộc thi phim và phóng sự ngắn về phòng chống thiên tai
trien khai nhiem vu phong chong thien tai tim kiem cuu nan nam 2018 Nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai
trien khai nhiem vu phong chong thien tai tim kiem cuu nan nam 2018 Chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, năm 2017 các đơn vị trong ngành đã vận dụng tốt phương châm “Chủ động phòng tránh - đối phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” làm nguyên tắc chính trong xây dựng phương án PCTT&TKCN năm 2017, vận dụng phương châm chỉ đạo “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” góp phần đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác PCTT&TKCN năm 2017 trên địa bàn Thành phố.

trien khai nhiem vu phong chong thien tai tim kiem cuu nan nam 2018
Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông. (ảnh: LH).

Để bảo đảm phục vụ công tác PCTT&TKCN của Thành phố trong mọi tình huống; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư thực hiện và phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ, năm 2018, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, điều hành PCTT&TKCN năm 2017; kiện toàn bộ máy Ban chỉ huy PCTT&TKCN của các đơn vị trong ngành.

Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan Đảng, UBND, HĐND, Công an, Quân đội và đặc biệt ưu tiên cho công tác chỉ đạo PCTT&TKCN của Ban Chỉ huy các cấp, đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất về gián đoạn thông tin liên lạc và thông tin phục vụ nhân dân; Xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT&TKCN, đảm bảo an toàn cho trang thiết bị, tài sản thuộc đơn vị mình quản lý.

Các cơ quan Báo, Đài Hà Nội, Hệ thống thông tin cơ sở xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật, chỉ thị, kế hoạch về phòng chống thiên tai của các cấp, các ngành. Thông tin kịp thời, chính xác diễn biễn tình hình mưa bão đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố để chủ động phòng tránh.

Khi có bão, lũ xảy ra các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông khẩn trương triển khai kế hoạch PCTT&TKCN và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT&TKCN của đơn vị; các cơ quan báo, đài thành phố, cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở cần nhanh chóng tuyên truyền về tình hình mưa bão đến người dân để chủ động phòng tránh. Các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN ngành.

Nguồn :