M
16:38 | 26/03/2019

Thu hồi giấy phép xây dựng các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng

(LĐTĐ) Trước thực trang vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát làm rõ thực trạng vi phạm, nguyên nhân, và giải pháp khác phục, nhất là đối với các công trình xây dựng vi phạm tại các khu đô thị mới, dự án phát triển nhà trên địa bàn thành phố.

Mong muốn người dân tham gia quản lý trật tự xây dựng
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018
UBND TP yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng (Ảnh minh họa)

Kết quả, sau khi tiến hành khảo sát, Sở Xây dựng Hà Nội ghi nhận có 2.518 dự án đã được rà soát, số dự án vi phạm trật tự xây dựng là 232 trường hợp, trong đó xây dựng không phép là 99 trường hợp, xây dựng sai phép 85 trường hợp; xây dựng sai quy hoạch, sai thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 31 trường hợp; xây dựng công trình có tác động đến chất lượng công trình lân cận ( gây lún, nứt); ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư 17 trường hợp. Kết quả xử lý vi phạm, 147 trường hợp vi phạm đã được xử lý, 85 trường hợp đang trong quá trình xử lý.

Theo UBND TP trong quá trình rà soát, xử lý vi phạm có thể thấy còn tình trạng có nơi, có chỗ cán bộ, công chức cơ sở do trình độ chuyên môn về xây dựng còn hạn chế nên này sinh trình trạng “ngại” kiểm tra hoặc có kiểm tra nhưng chưa phát hiện sai phạm kịp thời, dẫn đến khi thiết lập hồ sơ xử lý thì vi phạm đã có quy mô lớn, khó xử lý.

Bên cạnh đó việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn để dừng thi công đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng của một số UBND xã, phường, thị trấn chưa thật sự hiệu quả. Cá biệt còn một số chính quyền địa phương (cấp huyện, cấp xã) chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý trật tự xây dựng, chưa quyết liệt xử lý vi phạm theo thẩm quyền và trách nhiệm, thậm chí quản lý còn lỏng lẻo, dẫn đến không kiểm soát hoạt động xây dựng ngay từ khi mới phát sinh; không áp dụng các biện pháp ngăn chặn dẫn đến công trình vi phạm vẫn tiếp tục gia tăng quy mô vi phạm gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm.

Để xảy ra tình trạng phát sinh các vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố, theo UBND Thành phố trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn sở tại nơi có vi phạm khi chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước theo quy định.

Để từng bước hạn chế phát sinh vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án khu đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới, UBND Thành phố cho biết, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành của thành phố liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của thành phố.

Bên cạnh đó sẽ xem xét áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung (như việc đăng tải thông tin các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng vi phạm trật tự xây dựng lên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng; xem xét thu hồi giấy phép xây dựng, không được giao các dự án khác trên địa bàn thành phố đối với các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng; xem xét tước chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, không cho tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố đối với các nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát vi phạm trật tự xây dựng…) đối với các chủ đầu tư, các nhà thầu vi phạm trật tự xây dựng theo nội dung quy định về quản lý trật tự xây dựng do UBND TP đã ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ – UBND ngày 18/3/2019.

T.V

Nguồn :