M
17:22 | 16/11/2014

Tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, vừa qua, LĐLĐ huyện Phú xuyên (Hà Nội) đã phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Hội nghị đã nghe các đồng chí Lãnh đạo các ban của LĐLĐ thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong Bộ luật Lao động, luật Công đoàn sửa đổi cùng một số chế độ chính sách liên quan đến người sử dụng lao động và người lao động.

Cũng trong khuốn khổ hội nghị, BCH LĐLĐ huyện đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn trong 2 tháng cuối năm và chuẩn bị cho việc sơ tổng kết công tác công đoàn năm 2014 cùng việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Đông đảo CBCNVC nhiệt tình hưởng ứng tham gia lớp tập huấn

Đặc biệt, hội nghị triển khai thực hiện chấp hành nghị định 191 của chính phủ về thu Kinh phí công đoàn, tổ chức thực hiện xây dựng quy chế dân chủ, hội nghị người lao động và đối thoại ở doanh nghiệp.

Hội nghị hướng tới đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, chất lượng phong trào thi đua thực hiện tốt chức năng đại diện, tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức công đoàn trong các hoạt động.

T. Dũng

Nguồn :