M
08:00 | 14/04/2018

Sẽ mở rộng dùng Thẻ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên toàn quốc

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện nghiên cứu, triển khai mở rộng sử dụng Thẻ chi trả, thay thế cho Phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên phạm vi toàn quốc.

tin nhap 20180413220226 Đề xuất tăng mức lương hưu và trợ cấp: Những đối tượng nào sẽ được tăng?
tin nhap 20180413220226 Toàn bộ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ có thẻ BHYT mới
tin nhap 20180413220226 Hà Nội thí điểm trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Đánh giá công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) và quản lý người hưởng qua hệ thống Bưu điện do BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện tổ chức ngày 13/4.

tin nhap 20180413220226
Từ tháng 5/2017, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện đã phối hợp thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng Thẻ chi trả tại Hà Nội và Hải Dương.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, hiện, Bưu điện đang thực hiện nhiệm vụ chi trả và quản lý 3.069.891 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng, với tổng số tiền 9.146 tỉ đồng/tháng. Từ tháng 7/2016, ngoài chi trả các chế độ BHXH hằng tháng, Bưu điện còn thực hiện chi trả chế độ trợ cấp BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, năm 2017, đã chi trả chế độ trợ cấp BHXH một lần cho 181.005 người, với số tiền 11.701 tỉ đồng/năm; chi trợ cấp thất nghiệp cho 295.802 người với số tiền 5.506 tỉ đồng/năm. Tỷ lệ người hưởng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đạt 98% so với số người hưởng trên danh sách chi trả.

Qua đánh giá, cơ quan Bưu điện đã thực hiện đúng quy trình chi trả mà ngành BHXH đề ra. Tại hầu hết các điểm chi trả đều niêm yết công khai danh sách tăng, giảm; danh sách điều chỉnh, lịch chi trả và các quy trình, thủ tục hành chính có liên quan đến người hưởng. Riêng trong năm 2017, đã tổ chức chi trả tại nhà cho 27.146 người già yếu, ốm đau với số tiền khoảng 65 tỉ đồng/tháng.

Đặc biệt, từ tháng 5/2017, hai bên đã phối hợp thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng Thẻ chi trả (thay thế Phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH) tại 2 huyện thuộc Thành phố Hà Nội và tỉnh Hải Dương.

Sau 5 năm triển khai, tính đến hết năm 2017, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện đã triển khai được 14.834 điểm chi trả tại 11.164 xã, phường thuộc 63 tỉnh, thành phố (đạt tỉ lệ 100%). Từ năm 2013 đến năm 2017, Tổng Công ty Bưu điện đã đầu tư, cải tạo và sửa chữa trên 9.000 điểm, nâng số điểm chi trả đạt tiêu chuẩn khang trang, thuận tiện lên 14.109 điểm (chiếm 85%).

BHXH Việt Nam cho biết, thời gian tới, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác chi trả và quản lý người hưởng qua hệ thống Bưu điện. Đặc biệt, sẽ chú trọng tăng cường kiểm tra công tác tổ chức chi trả, quản lý người hưởng; chấn chỉnh sai sót, khắc phục tồn tại trong công tác chi trả, nhằm phục vụ người hưởng tốt hơn; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, triển khai mở rộng sử dụng Thẻ chi trả trên toàn quốc...

Nguồn :