M
09:07 | 01/08/2015

Qui định về quản lý tài sản Nhà nước: Còn nhiều kẽ hở

(LĐTĐ) Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) thừa nhận, quá trình thực hiện quản lý TSNN bộc lộ không ít hạn chế. Hạn chế này lộ rõ kẽ hở của những quy định về quản lý, sử dụng TSNN khiến sai phạm có nhiều cơ hội nảy sinh.

Tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội Tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội

LĐTĐ - Hỏi: Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 quy định quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của tổ chức công đoàn như thế nào? tranhieu@gmail.com

Theo Cục Quản lý công sản, những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý TSNN đã thể chế hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về cơ chế giao vốn cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và cho phép các đơn vị này được sử dụng TSNN vào mục đích kinh doanh. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý TSNN, khai thác hiệu quả nguồn lực có sẵn từ TSNN gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển dịch vụ công. Quá trình thực hiện chủ trương này đã giúp các đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thu nhập cho người lao động, tăng tự chủ về mặt tài chính và đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Các phòng học buổi tối không sử dụng có thể  được xem xét cho thuê để dạy ngoại ngữ và các hoạt động ngoại khóa.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay mới có khoảng 579 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được giao vốn theo cơ chế giao vốn cho DN. Con số này được xem là còn khiêm tốn so với thực tế. Nguyên do, quá trình thực hiện quản lý TSNN cũng bộc lộ không ít hạn chế. Ví dụ, một số tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện để được Nhà nước xác định giá trị tài sản và giao cho đơn vị quản lý còn nhiều bất cập, như phải có đề án sử dụng tài sản, phải cam kết không bổ sung kinh phí từ NSNN… khiến các đơn vị được giao tài sản dễ nảy sinh tâm lý e ngại. Việc xác định giá trị tài sản để giao vốn, nhất là giá trị quyền sử dụng đất còn phức tạp do phải xác định giá đất cụ thể theo thị trường tốn nhiều thời gian, chi phí… Những tồn tại này khiến kết quả thực hiện việc xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính chưa cao.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay mới có khoảng 579 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được giao vốn theo cơ chế giao vốn cho DN. Con số này được xem là còn khiêm tốn so với thực tế. Nguyên do quá trình thực hiện quản lý TSNN cũng bộc lộ không ít hạn chế.

Điều này là hoàn toàn có căn cứ, bởi trước đó, báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 của Kiểm toán Nhà nước cũng đã nêu rõ, việc quản lý, sử dụng ngân sách còn nhiều bất cập, đặc biệt là lĩnh vực mua sắm tài sản công, dự án đầu tư, Quỹ bảo trì đường bộ... Một số đơn vị mua sắm, sửa chữa tài sản cố định chưa tuân thủ các quy định hiện hành, một số địa phương còn xảy ra tình trạng mua xe ô tô vượt tiêu chuẩn hoặc trang bị xe ô tô vượt quy định; chưa ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định; chưa hạch toán, theo dõi đầy đủ tài sản cố định; sử dụng tài sản không đúng mục đích, chưa hiệu quả; quản lý tài sản chưa chặt chẽ. Cũng qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước còn phát hiện một số vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách: Đối tượng nộp chưa hợp lý; quy định về quản lý, bảo trì đường bộ chậm sửa đổi, không phù hợp thực tế; quy định chồng chéo nhiệm vụ của các cơ quan.

Được biết, để ngăn chặn tình trạng lợi dụng những kẽ hở để thực hiện những hành vi sai phạm, gây thất thoát, lãng phí TSNN, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát việc quản lý, sử dụng TSNN và phát hiện nhiều sai phạm. Sau đợt rà soát, kiểm tra nhà, đất công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong tháng 7 và tháng 8/2015 sẽ kiểm tra tại Hà Nội. Bên cạnh việc rà soát, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng TSNN, đoàn kiểm tra sẽ xem xét việc khắc phục sai phạm tại những đơn vị trước đó đã phát sinh vi phạm trong lĩnh vực này. Để tạo điều kiện cho các đơn vị được thụ hưởng chính sách, ngành chức năng sẽ rút ngắn các thủ tục cần thiết cũng như xem xét theo từng trường hợp cụ thể để đưa ra quyết định cuối cùng.

Lê Mai

 

Nguồn :