M
17:09 | 09/03/2018

Phải công khai các khoản thu vào đầu năm học

Đó là một trong số các yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong  văn bản số 611/SGDĐT- KHTC do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng ký, ban hành ngày 1/3/2018, nhằm triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

tin nhap 20180309165618 Khắc phục bệnh thành tích trong việc dạy và học
tin nhap 20180309165618 Hà Nội tổ chức tìm kiếm Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô
tin nhap 20180309165618 Lịch thi khảo sát dành cho học sinh lớp 12 tại Hà Nội

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện một số nội dung công khai, gồm: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng (cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên...).

Đặc biệt, các trường phải công khai việc thu chi tài chính như: học phí và các khoản thu khác từ người học, các khoản chi theo từng năm học, kết quả và chính sách thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội và thực hiện công khai kết quả kiểm toán (nếu có) theo quy định tại các văn bản hiện hành.

tin nhap 20180309165618
Các trường học phải công khai minh bạch việc thu chi tài chính ngay từ đầu năm học. Ảnh minh họa. Nguồn Hà Nội mới

Về hình thức công khai, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn: các cơ sở giáo dục công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) hoặc khi có thông tin mới thay đổi. Đồng thời các đơn vị niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét, thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thông tin mới thay đổi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh: bất cứ lúc nào cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

Nguồn :