M
16:53 | 23/12/2017

Người phạm tội lần đầu được xem xét đề nghị đặc xá

Bộ Công an vừa xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá. Đáng chú ý, trong dự thảo này có nhiều điểm quan trọng đối với việc đặc xá tù nhân.

nguoi pham toi lan dau duoc xem xet de nghi dac xa Dịp Quốc khánh năm nay, Nhà nước không tiến hành đặc xá
nguoi pham toi lan dau duoc xem xet de nghi dac xa Khoảnh khắc hạnh phúc ngày đặc xá phạm nhân năm 2016

Phạm tội lần đầu, khi phạm tội dưới 18 tuổi sẽ được xem xét đặc xá

Cụ thể, Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Luật sử đổi, bổ sung Luật Đặc xá 07/2007/QH12. Theo Điều 1 của dự thảo về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Đặc xá, sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch nước quyết định đặc xá đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân không phụ thuộc vào thời điểm theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Về thủ tục trình Chủ tịch nước ban hành Quyết định về đặc xá, Điều 8 được sửa đổi, bổ sung: Theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc trong trường hợp xét thấy cần thiết, Chính phủ chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, lập Tờ trình để Chủ tịch nước xem xét, ban hành Quyết định về đặc xá.

Tờ trình của Chính phủ phải được trình lên Chủ tịch nước chậm nhất là 60 ngày trước khi diễn ra sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước.

Đáng chú ý, cũng theo dự thảo, những người phạm tội lần đầu sẽ được xem xét đề nghị đặc xá. Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây:

nguoi pham toi lan dau duoc xem xet de nghi dac xa
Theo dự thảo mới được xây dựng của Bộ Công an, những người mới phạm tội lần đầu cũng là một trong các yếu tố để xem xét đề nghị đặc xá. (Ảnh: Báo Hà Giang)

- Phạm tội lần đầu; chấp hành tốt quy chế, nội quy của trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo tốt.

- Đã chấp hành án phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định nhưng ít nhất là một phần hai thời gian đối với án phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù;

- Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 15 năm đối với án phạt tù chung thân, nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù;

- Đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm về tham nhũng hoặc một số tội phạm khác được Chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc xá thì phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác;

- Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung các điểm a, d và đ khoản 2 Điều 10 như sau:

- Đã lập công lớn trong thời gian chấp hành hình phạt tù, có xác nhận của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện;

- Khi phạm tội là người dưới 18 tuổi; Là người đủ 75 tuổi trở lên.

nguoi pham toi lan dau duoc xem xet de nghi dac xa
Những người đủ 75 tuổi trở lên cũng là một điều kiện để xem xét đề nghị đặc xá được quy định trong dự thảo của Bộ Công an về Luật sử đổi, bổ sung Luật Đặc xá 07/2007/QH12. (Ảnh: Dân Trí)

Với những người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù phải có đủ các điều kiện được đề nghị đặc xá sau đây:

- Phạm tội lần đầu ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, trừ những người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia;

- Chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;

- Đã thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác;

- Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải có đủ điều kiện:

- Chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian thử thách;

- Đã thực hiện ít nhất một phần ba thời gian thử thách.

Đang bị truy cứu hình sự hành vi khác sẽ không được đặc xá

Tại mục 6, Điều 1 của dự thảo sửa đổi, bổ sung các trường hợp không đề nghị đặc xá:

- Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác; Trường hợp khác do Chủ tịch nước quyết định;

- Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, Điều 299 của Bộ luật Hình sự; người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV của Bộ luật Hình sự do cố ý hoặc người bị kết án 7 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 248, 251 và 252 của Bộ luật Hình sự;

- Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật Hình sự.

Hiện dự thảo này đang được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của người dân.

Theo Bách Thuận/ danviet.vn

Nguồn :