M
08:42 | 10/11/2019

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô

(LĐTĐ) Mục đích của Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2020 là nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ), xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

nang cao y thuc chap hanh phap luat trong doan vien cnvcld thu do Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình
nang cao y thuc chap hanh phap luat trong doan vien cnvcld thu do Tuyên truyền pháp luật hiệu quả đến công nhân thông qua sân khấu hóa
nang cao y thuc chap hanh phap luat trong doan vien cnvcld thu do Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông trong các trường học

Mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký ban hành Kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2020.

LĐLĐ Thành phố nêu rõ, các cấp công đoàn Thủ đô cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung về Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2012, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,... và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô; Pháp luật về phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

nang cao y thuc chap hanh phap luat trong doan vien cnvcld thu do
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tuyên truyền về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP tới cán bộ chủ chốt của các cấp công đoàn Thủ đô

Cùng đó, các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền sửa đổi Luật Lao động năm 2012 và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, hướng đến lấy người lao động và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là trung tâm; Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua, có liên quan trực tiếp đến người lao động.

Các cấp công đoàn cũng tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến doanh nghiệp, CNVCLĐ, chú trọng các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới,... Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ những về Hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương CPTPP, những cơ hội thách thức, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn Thủ đô đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ được đa dạng hóa bằng các hình thức như thông qua các hội nghị hội thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, loa truyền thanh, bảng tin, cấp phát tài liệu, thông qua tọa đàm, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Hội thi tìm hiểu, thi trắc nghiệm, thi viết, hội thi sân khấu hóa,...

Các cấp công đoàn sẽ tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng các tủ sách pháp luật tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân; tiếp tục đầu tư trang bị, cập nhật thêm các đầu sách pháp luật mới: Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, Luật BHXH, BHYT, BHTN, ... nâng cao chất lượng hệ thống tủ sách pháp luật từ công đoàn cơ sở đến Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên cơ sở.

Đặc biệt, các cấp công đoàn sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền, các ngành, các cấp kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật, xử lý các vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp và phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô, trang Web LĐLĐ Thành phố tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy địn của pháp luật có liên quan đến người lao động tới đông đảo CNVCLĐ và bạn đọc Thủ đô.

Đối với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực tiếp, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các đơn vị, căn cứ kế hoạch của LĐLĐ Thành phố và tình hình thực tiễn CNVCLĐ trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2020; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả công tác về LĐLĐ Thành phố trước ngày 20 tháng cuối quý, qua Ban Tuyên giáo.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tổ chức thực hiện hiệu quả, đổi mới, lấy người lao động làm trung tâm, được triển khai tới đông đảo CNVCLĐ và các công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị tham gia, kết hợp với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Phạm Diệp

Nguồn :