M
15:58 | 20/03/2018

LĐLĐ TP Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm năm 2018

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Kế hoạch phát động “Đợt thi đua cao điểm trong CNVCLĐ Thủ đô chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018).

ldld thanh pho ha noi phat dong dot thi dua cao diem nam 2018 Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về văn kiện và nhân sự cho Đại hội XVI
ldld thanh pho ha noi phat dong dot thi dua cao diem nam 2018 Hà Nội: Liên ngành hợp sức bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Theo đó, LĐLĐ Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm nhằm động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động (CNVCLĐ) năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”(11/6/1948-11/6/2018).

ldld thanh pho ha noi phat dong dot thi dua cao diem nam 2018
LĐLĐ Thành phố kêu gọi CNLĐ hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh minh họa.

Mục tiêu của đợt thi đua là “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Đợt thi đua cao điểm được phát động từ ngày 01/4/2018 đến 30/6/1018 với các nội dung phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cụ thể, đối với doanh nghiệp, CĐCS tổ chức phát động cán bộ, CNLĐ ra sức thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018 trước thời hạn.

CĐCS các doanh nghiệp cũng cần động viên CNLĐ tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, làm chủ công nghệ máy móc, giảm chi phí sản xuất; động viên cán bộ, CNLĐ tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Đặc biệt, CĐCS các doanh nghiệp cần vận động cán bộ, CNLĐ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, CĐCS cần vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tập trung thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chương trình cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp.

CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp cần tổ chức phong trào thi đua gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân đồng thời phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Để triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm, LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của ngành, địa phương, cơ sở và kế hoạch của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn cấp trên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và tổ chức phát động đợt thi đua đến 100% Công đoàn cơ sở và CNVCLĐ thuộc địa phương, đơn vị quản lý.

Đồng thời, LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu mỗi công đoàn cấp trên cơ sở chọn từ 1 đơn vị tổ chức phát động thi đua điểm từ nay đến ngày 05/4/2018 và lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất, đề nghị LĐLĐ Thành phố khen thưởng (các đơn vị trực thuộc do LĐLĐ Thành phố xét chọn).

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, các nội dung thi đua phải đảm bảo hiệu quả thiết thực, phát động rộng khắp đến 100% các CĐCS và CNVCLĐ hưởng ứng tham gia. Các cấp Công đoàn phải tiến hành sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và báo cáo kết quả về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách- Pháp luật) trước 15/7/2018.

Phạm Diệp

Nguồn :