M
17:53 | 14/06/2017

Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh huyện Phú Xuyên.

(LĐTĐ) Xác định công tác giáo dục quốc phòng an ninh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mới đây Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh huyện Phú Xuyên. 

kiem tra cong tac giao duc quoc phong an ninh huyen phu xuyen Phát triển kinh tế phải đi đôi với an sinh xã hội
kiem tra cong tac giao duc quoc phong an ninh huyen phu xuyen Hà Nội xây dựng thêm cụm công nghiệp tại huyện Phú Xuyên
kiem tra cong tac giao duc quoc phong an ninh huyen phu xuyen Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm công đoàn”

Chỉ tính riêng trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, huyện đã mở được 90 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 10.000 người. Đặc biệt, trong năm 2016, huyện đã chỉ đạo mỗi xã, thị trấn tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho từ 100 – 150 người thuộc đối tượng 4 mở rộng.

kiem tra cong tac giao duc quoc phong an ninh huyen phu xuyen
Buổi làm việc kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh huyện Phú Xuyên

Công tác giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân được quan tâm, từng bước nâng cao nhận thức cho người dân tích cực tham gia vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Thành phố đã nêu một số câu hỏi, trao đổi về những vấn đề chưa rõ trong các báo cáo của huyện và cơ sở. Các thành viên tham dự buổi kiểm tra của huyện đã trả lời, làm rõ các câu hỏi chất vấn của đoàn kiểm tra thành phố.

Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Thành phố cũng đã kiểm tra trắc nghiệm nhận thức của 10 đồng chí trong hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện và 2 đơn vị cơ sở, kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng an ninh của huyện, xã Hồng Thái và trường THPT Đồng Quan.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban tuyên giao Thành ủy – Nguyễn Văn Phong đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh của huyện Phú Xuyên. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh đã được chuyển hóa vào nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

Để làm tốt hơn công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Phú Xuyên cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền nói chung và về công tác giáo dục quốc phòng an ninh nói riêng; đồng thời thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh, tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

Nguồn :