M
22:16 | 29/05/2017

Năm học 2017-2018

Không sử dụng thành tích các cuộc thi do Sở GD-ĐT tổ chức đánh giá kết quả học tập học sinh

Không sử dụng kết quả của các cuộc thi do Sở GD - ĐT chủ trì tổ chức và thành tích của học sinh do Sở GD - ĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm học 2017-2018, tuyển thẳng trong tuyển sinh đầu cấp học từ năm học 2018-2019; không xác nhận lại hoặc đê nghị Bộ GDĐT xác nhận lại thành tích của giáo viên và học sinh do Sở GDĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế là những chỉ đạo mới của Bộ GD- ĐT về việc rà soát các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh.

khong su dung thanh tich cac cuoc thi do so gd dt to chuc danh gia ket qua hoc tap hoc sinh Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Đề nghị tạm dừng cuộc thi "chinh phục vũ môn"

Theo báo cáo của các Sở GD - ĐT và kết quả rà soát của Bộ GD -ĐT, số lượng các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh hiện nay quá nhiều, chồng chéo; gây áp lực cho giáo viên, học sinh; nhiều cuộc thi không nhận được sự đồng tình của xã hội. Nhằm khắc phục tình trạng trên, Bộ GD - ĐT chủ trương giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành để chỉ đạo tổ chức; đồng thời điều chỉnh chính sách đối với người dự thi; không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với các địa phương, đơn vị.

khong su dung thanh tich cac cuoc thi do so gd dt to chuc danh gia ket qua hoc tap hoc sinh
Cuộc thi Violympic thu hút được nhiều học sinh các cấp tham gia (ảnh có tính chất minh họa)

Đối với các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh tại địa phương, Bộ GD - ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT rà soát, tinh giảm. Cụ thể, Sở GDĐT chỉ tổ chức một số cuộc thi gắn liền với hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của giáo viên và học sinh; không yêu cầu các trường tổ chức đội tuyển, không xét giải tập thể và không lấy thành tích cuộc thi để xét thi đua đối với đơn vị tham gia.

Hình thức tổ chức cuộc thi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; giáo viên và học sinh được tham gia một cách tự nguyện, miễn phí; khuyến khích hình thức thi trực tuyến để có thể thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. Trường hợp tổ chức thi trực tuyến phải có giải pháp đảm bảo mỗi giáo viên, học sinh có duy nhất 01 tài khoản do nhà trường xác nhận và quản lí để dự thi.

Không sử dụng kết quả của các cuộc thi do Sở GD- ĐT chủ trì tổ chức và thành tích của học sinh do Sở GD - ĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế vào việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từ năm học 2017-2018, tuyển thẳng trong tuyển sinh đầu cấp học từ năm học 2018-2019; không xác nhận lại hoặc đề nghị Bộ GD - ĐT xác nhận lại thành tích của giáo viên và học sinh do Sở GD - ĐT cử đi tham gia các cuộc thi quốc tế.

Bộ đề nghị các Sở GD -ĐT triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả rà soát, kèm theo danh mục các cuộc thi tiếp tục duy trì tại địa phương về Vụ Giáo dục Trung học trước ngày 31/5/2017.

Nguồn :