M
14:39 | 19/01/2018

Bộ Tư pháp

Không né tránh khi thực hiện nhiệm vụ

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn phòng và thi đua - khen thưởng (TĐKT) năm 2018. Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị quán triệt tư tưởng luôn luôn sát sao và quyết liệt trong thực hiện một số nhiệm vụ, không được nể nang, không sợ va chạm..

khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Tư pháp năm 2017
khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu Nâng cao năng lực xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành án
khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu Bộ luật Hình sự: Nhiều tác động trực tiếp tới thanh niên
khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu Bộ Tư pháp quán triệt việc thi hành 2 bộ luật

Trong năm 2017, Văn phòng Bộ tiếp tục bám sát ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ để triển khai một khối lượng lớn công việc; thực hiện các nhiệm vụ cơ bản theo đúng kế hoạch đã đề ra, một số mặt công tác đạt kết quả tích cực như công tác tham mưu, tổng hợp đi vào nền nếp; việc điều phối các hội nghị, các chuyến công tác địa phương bước đầu phát huy hiệu quả… Công tác cung cấp thông tin cho báo chí, điểm tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, nhất là những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm được tiến hành đều đặn theo quy định. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đã từng bước được đẩy mạnh. Công tác tổ chức, văn thư, lưu trữ, thư viện tiếp tục được duy trì, ổn định, từng bước được hiện đại hóa. Công tác tài chính, kế toán, quản trị được thực hiện nề nếp hơn, cơ bản phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Công tác phối hợp trong và ngoài Ngành được thực hiện thường xuyên, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác đội xe, bảo vệ được thực hiện tốt, không để xảy ra sai sót, mất an toàn, an ninh.

Trong năm 2018, Văn phòng Bộ sẽ đẩy mạnh công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ trong chỉ đạo, điều hành để bảo đảm hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của năm; tiếp tục tăng cường vai trò đầu mối phối hợp công tác trong và ngoài ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đổi mới lề lối làm việc trong Văn phòng Bộ và tại cơ quan Bộ…

khong ne tranh khi thuc hien nhiem vu
Hội nghị triển khai công tác văn phòng và thi đua – khen thưởng năm 2018 do Bộ Tư pháp tổ chức.

Điểm lại những kết quả tích cực trong năm 2017 của Văn phòng Bộ và Vụ TĐKT, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị cần quán triệt tư tưởng luôn luôn sát sao và quyết liệt trong thực hiện một số nhiệm vụ, không được nể nang, không sợ va chạm; Cung cấp thông tin cho báo chí thì Văn phòng phải là “nhạc trưởng”; Cải cách hành chính, nhất là văn bản đi - đến phải có giải pháp để lãnh đạo Bộ khi đi công tác vẫn xử lý được; phải tiếp tục duy trì công tác đối ngoại… Công tác TĐKT đã nề nếp hơn, ứng dụng công nghệ thông tin tích cực hơn, phát huy được vai trò của Hội đồng TĐKT; vấn đề phát động thi đua rất bài bản, có nhiều cách làm mới… Thứ trưởng đề nghị: Công tác thi đua là công tác chung, nên Thủ trưởng các đơn vị phải quan tâm, Vụ TĐKT phải sát sao và đôn đốc các đơn vị đăng ký thi đua…,chú trọng công tác kiểm tra cả ở địa phương để tiếp tục tham mưu cho Hội đồng TĐKT…

Nhất trí với kết quả đạt được của hai đơn vị, Bộ trưởng Lê Thành Long đã điểm lại một số kết quả nổi bật của hai đơn vị như: Công tác tham mưu, tổng hợp chất lượng và kịp thời hơn, trong đó có những vấn đề xuyên suốt nhiệm vụ chung của Bộ, ngành; công tác cải cách hành chính có chuyển biến… Vụ TĐKT đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng, triển khai phong trào thi đua nề nếp, bài bản, chú trọng hơn khen thưởng đột xuất; công tác TĐKT thực chất hơn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Giải quyết công việc chưa thực sự quyết liệt, tính phản biện chưa cao, công tác văn phòng giấy tờ còn nhiều… Đối với công tác TĐKT, thể chế văn bản chưa hoàn thiện, xét duyệt TĐKT vẫn còn hình thức cứng nhắc, một số trường hợp chưa thuyết phục…

Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ tư pháp đề nghị hai đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nhất là những vấn đề mang tính chất chỉ đạo điều hành; không né tránh, không sợ va chạm khi thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục bám sát và xây dựng Chương trình; Kế hoạch công tác cụ thể; nắm bắt thông tin kịp thời và có báo cáo ngay; xử lý quy trình nội bộ để giảm giấy tờ hành chính; tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí… đối với công tác TĐKT, cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; chú trọng khen thưởng đối với cấp dưới làm trực tiếp; tiếp tục cập nhật các quy định về hướng dẫn TĐKT.

H.Duy

Nguồn :